1 października 2015

Plan Połączenia z Centrolab Kraków

POWRÓT

PLAN POŁĄCZENIA

DIAGNOSTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I „Violetta Bartczak, Aldona Skrzypińska i Krystyna Tabaka Kaliskie Centrum Laboratoryjne Centrolab” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Działając w oparciu o art. 499 § 1 pkt 1 oraz 5-6 Kodeksu Spółek Handlowych ustalony zostaje następujący Plan Połączenia Diagnostyka Sp. z o. o. i „Violetta Bartczak, Aldona Skrzypińska i Krystyna Tabaka Kaliskie Centrum Laboratoryjne Centrolab” Spółka z o. o. z siedzibą w Kaliszu Sp. z o. o.:

Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia:

W procesie połączenia biorą udział następujące Spółki:

Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Prof. M. Życzkowskiego 16 (31-864 Kraków), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000381559 (Spółka Przejmująca)

i

„Violetta Bartczak, Aldona Skrzypińska i Krystyna Tabaka Kaliskie Centrum Laboratoryjne Centrolab” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu, przy ulicy Polnej 29 (62-800 Kalisz), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000507607 (Spółka Przejmowana).

Łączenie spółek zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1) Kodeksu Spółek Handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki „Violetta Bartczak, Aldona Skrzypińska i Krystyna Tabaka Kaliskie Centrum Laboratoryjne Centrolab” Spółka z o. o. (Spółka Przejmowana) na spółkę Diagnostyka Sp. z o. o. (Spółka Przejmująca).

Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, gdyż posiada ona 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej. W konsekwencji, połączenie odbędzie się w uproszczony sposób, zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych. Połączenie nie powoduje zmian treści Umowy Spółki Przejmującej.

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej:

Spółka Przejmująca nie przyznaje żadnych szczególnych praw Wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

 Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane:

Żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, ani innych osób uczestniczących w połączeniu nie zostały przyznane.

Zarząd Spółki Przejmującej

Barbara Kopeć – Prezes Zarządu
Wacław Dziurzyński – Wiceprezes Zarządu
Dariusz Zowczak – Wiceprezes Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej

Donat Jerzy Cierpik – Prezes Zarządu
Aldona Skrzypińska – Członek Zarządu
Krystyna Tabaka – Członek Zarządu

Referencje i certyfikaty

Wieloletnie doświadczenie DIAGNOSTYKI cieszy się dużym uznaniem. Zobacz, kto docenił nasze działania.

Referencje i certyfikaty

Materiały do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dokumentującymi działalność firmy DIAGNOSTYKA.

Materiały do pobrania