5 października 2015

Zmiana w Zarządzie Spółki

POWRÓT

Szanowni Państwo,

Z dniem 2 października 2015 roku, Zgromadzenie Wspólników DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. podjęło decyzję o powrocie Jakuba Swadźby na stanowisko Prezesa Zarządu. Pan Jakub Swadźba po uzyskaniu tytułu dr hab. med. podjął decyzję o zakończeniu kariery naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim i obecnie może w pełni poświęcić się pracy na rzecz rozwoju firmy DIAGNOSTYKA.

Dotychczasowy Prezes Zarządu – Pani Barbara Kopeć pozostaje w Zarządzie Spółki w randze Wiceprezesa Zarządu.

Tym samym Zarząd DIAGNOSTYKI reprezentują obecnie:

  • Prezes Zarządu dr hab. med. Jakub Swadźba
  • Wiceprezes Zarządu Barbara Kopeć
  • Wiceprezes Zarządu Wacław Dziurzyński
  • Wiceprezes Zarządu Dariusz Zowczak

 

Powyższe decyzje wynikają z przyjętej strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz planów dalszego zwiększania innowacyjności i konkurencyjności usług medycznych świadczonych przez DIAGNOSTYKĘ.

Inwestorzy i Zarząd DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.

Referencje i certyfikaty

Wieloletnie doświadczenie DIAGNOSTYKI cieszy się dużym uznaniem. Zobacz, kto docenił nasze działania.

Referencje i certyfikaty

Materiały do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dokumentującymi działalność firmy DIAGNOSTYKA.

Materiały do pobrania