15 listopada 2018

Projekt Kodeksu Branżowego dla podmiotów medycznych złożony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

POWRÓT

Projekt Kodeksu Branżowego dla podmiotów medycznych złożony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przedstawiciele środowisk medycznych, dużych podmiotów publicznych oraz wiodących firm prywatnych, przy wsparciu administracji i samorządów zawodowych (m.in. Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Izby Fizjoterapeutów) przygotowali projekt Kodeksu branżowego regulującego szczegółowo kwestie związane z zarządzaniem i ochroną danych osobowych w służbie zdrowia. Projekt został złożony u Prezesa Urzędu Ochrony Danych, który jest upoważniony do jego zatwierdzenia.

Kodeks ma na celu sprecyzowanie ogólnych postanowień wynikających z RODO w kontekście istniejących regulacji oraz specyficznych potrzeb wynikających z codziennej pracy branży zdrowotnej. Dzięki temu ma służyć zapewnieniu odpowiedniego standardu ochrony danych pacjentów, stanowiąc zarówno wskazówkę dla konkretnych działań świadczeniodawców w obszarze RODO, jak i praktyczną, rzetelną informację dla pacjentów – czego powinni oczekiwać od jednostek służby zdrowia w tym zakresie i jakie żądania są nieuzasadnione w kontekście obowiązujących przepisów.

Warto podkreślić, że jest to samodzielna, oddolna inicjatywa samoregulacyjna rynku medycznego, stanowiąca dowód świadomości i odpowiedzialności podmiotów medycznych, przetwarzających codziennie ogromne ilości danych osobowych i medycznych, wymagających szczególnej ochrony.

Ogólnopolska sieć laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA jako jeden z inicjatorów projektu (w ramach Pracodawców Medycyny Prywatnej), brała aktywny udział w tworzeniu Kodeksu, co wynika zarówno ze szczególnej troski o bezpieczeństwo danych kilkunastu milionów obsługiwanych pacjentów, jak i poczucia odpowiedzialności za wyznaczanie trendów najwyższych standardów dla wszystkich podmiotów tego sektora rynku.

Więcej informacji: http://medycynaprywatna.pl/projekt-kodeksu-branzowego-zlozony-do-urzedu-ochrony-danych-osobowych/

Referencje i certyfikaty

Wieloletnie doświadczenie DIAGNOSTYKI cieszy się dużym uznaniem. Zobacz, kto docenił nasze działania.

Referencje i certyfikaty

Materiały do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dokumentującymi działalność firmy DIAGNOSTYKA.

Materiały do pobrania