Akcja profilaktyczna - Serce na nowo

Akcja profilaktyczna „Serce na nowo”

Diagnostyka podpisała umowę z Adamed Pharma S.A. na wykonanie badań lipidogramu realizowanych w ramach programu
edukacyjno-informacyjnego prowadzonego przez Adamed „Serce na nowo”. W ramach umowy planowane jest wykonanie 11 000 badań. Akcja trwa od 22.04.2019 do 31.12. 2019 r. W akcji biorą udział wszystkie punkty pobrań sieci Diagnostyka (z wyłączeniem punktów kontrahenckich).

Program edukacyjno-informacyjny „Serce na nowo” promuje aktywność osób z chorobami układu krążenia. W ramach kampanii podejmowane są działania na rzecz zwiększenia aktywności życiowej – społecznej oraz zawodowej osób z chorobami układu krążenia.

 

Więcej informacji na stronie http://www.sercenanowo.pl/index.asp?id=1