Cyklicznie wydarzenia szkoleniowe dla pracowników (Częstochowa 2019)

DIAGNOSTYKA cyklicznie organizuje liczne wydarzenia szkoleniowe dla swoich pracowników, których celem jest nie tylko integracja i podnoszenie kwalifikacji ale przede wszystkim wymiana – tak ważnych w sektorze ochrony zdrowia – praktycznych doświadczeń zawodowych. W ciągu roku kalendarzowego, różne grupy zawodowe DIAGNOSTYKI kilkukrotnie mają okazję spotkać się na takich szkoleniach. To ważny element w obszarze dbałości o stały rozwój kadr Grupy DIAGNOSTYKA.