WIĘCEJ NIŻ WYNIK – Jakość, technologia, edukacja

Jakość, technologia, edukacja

W branży medycznej szczególnie widoczny jest związek pomiędzy jakością usług a zaufaniem klientów. Dlatego, DIAGNOSTYKA wdrożyła złożony system zarządzania jakością obejmujący wszystkie etapy procesu analitycznego.  Poli­tyka Diagnostyka Sp. z o. o. spro­wa­dza się do pro­wa­dze­nia Spółki w taki spo­sób, aby ofe­ro­wane badania laboratoryjne dostar­czane były zgod­nie z usta­lo­nymi wyma­ga­niami doty­czą­cymi jako­ści, zgod­nie z wyma­ga­niami kra­jo­wych prze­pi­sów oraz norm międzynarodowych  a także zgodnie z wymaganiami klien­tów.  Prowadzimy naszą działalność  w spo­sób przy­ja­zny dla oto­cze­nia, środo­wi­ska pracy i z posza­no­wa­niem środo­wi­ska przyrodniczego.

Cyklicznie wydarzenia szkoleniowe dla pracowników (Częstochowa 2019)

DIAGNOSTYKA cyklicznie organizuje liczne wydarzenia szkoleniowe dla swoich pracowników, których celem jest nie tylko integracja i podnoszenie kwalifikacji ale przede wszystkim wymiana – tak ważnych w sektorze ochrony zdrowia – praktycznych doświadczeń zawodowych.

Czytaj więcej

Spotkanie w KIDL

25 lipca 2019 w siedzibie Pracodawców RP odbyło się spotkanie reprezentantów Forum Medycyny Laboratoryjnej Pracodawców Medycyny Prywatnej z przedstawicielami Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Czytaj więcej

Outsourcing laboratoriów szpitalnych

Funkcjonujące w krajach rozwiniętych systemy ochrony zdrowia dopuszczają zarówno własne laboratoria szpitalne, jak i laboratoria outsourcingowe, i skupiają się na kontroli ich jakości i kompetencji, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort dla pacjenta…

Czytaj więcej

Diagnostyka. Jakość i Nowoczesność.

W środę, 21. Listopada 2018 w Centrum Olimpijskim w Warszawie, odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod tytułem „Diagnostyka. Jakość i Nowoczesność”, zorganizowana wspólnie przez Ogólnopolską Sieć Laboratoriów Medycznych DIAGNOSTYKA oraz firmę ROCHE Diagnostics.

Czytaj więcej

Program zewnętrznej oceny jakości z zakresu Badań Cytogenetyki Klasycznej

Miło nam poinformować iż w październiku 2017 roku została przeprowadzona III edycja zewnętrznej oceny cytogenetycznej laboratoriów wykonujących diagnostyczne badania metodą cytogenetyki klasycznej EQAgen SOWA-med, w której nasze laboratorium Kraków ul. Życzkowskiego 16  uzyskało najwyższy wynik w całej Polsce.

Czytaj więcej

Wiceprezes DIAGNOSTYKI – Barbara Kopeć w wywiadzie dla magazynu „Zarządzanie Jakością”

Pojęcie najwyższej jakości badań było zawsze tym, co wyróżniało ofertę DIAGNOSTYKI, i tym, co przez lata stanowiło kamień węgielny polityki jakości. W polityce bezpieczeństwa można przeczytać następującą deklarację „Naszym głównym atutem jest nasza reputacja”.

Czytaj więcej

Debata „Jakość w laboratoriach sieciowych” w Krakowie

Debata „Jakość w laboratoriach sieciowych” w ramach XIX Zjazdu PTDL w Krakowie zorganizowana przez Forum Medycyny Laboratoryjnej Pracodawców Medycyny Prywatnej w dniu 5 września 2007.

Czytaj więcej

Dni otwarte dla studentów i absolwentów Analityki Medycznej

ZAPRASZAMY na dni otwarte dla studentów i absolwentów Analityki Medycznej

Czytaj więcej