WIĘCEJ NIŻ WYNIK – Jakość, technologia, edukacja

Jakość, technologia, edukacja

W branży medycznej szczególnie widoczny jest związek pomiędzy jakością usług a zaufaniem klientów. Dlatego, DIAGNOSTYKA wdrożyła złożony system zarządzania jakością obejmujący wszystkie etapy procesu analitycznego.  Poli­tyka Diagnostyka S.A. spro­wa­dza się do pro­wa­dze­nia Spółki w taki spo­sób, aby ofe­ro­wane badania laboratoryjne dostar­czane były zgod­nie z usta­lo­nymi wyma­ga­niami doty­czą­cymi jako­ści, zgod­nie z wyma­ga­niami kra­jo­wych prze­pi­sów oraz norm międzynarodowych  a także zgodnie z wymaganiami klien­tów.  Prowadzimy naszą działalność  w spo­sób przy­ja­zny dla oto­cze­nia, środo­wi­ska pracy i z posza­no­wa­niem środo­wi­ska przyrodniczego.

Nowy zawód flebotomisty - nowe uprawnienia dla opiekunów medycznych

Od kilku lat Forum Medycyny Laboratoryjnej (FML) działające w ramach organizacji Pracodawcy Medycyny Prywatnej mając na uwadze dobro pacjenta, dostępność usług i charakter swojej działalności, zabiegało o legislacyjne rozwiązania w zakresie dopuszczenia nowego zawodu medycznego w Polsce – flebotomisty.

Czytaj więcej

DIAGNOSTYKA z najnowszą pracą naukową

Dział Medyczny DIAGNOSTYKI, pod kierownictwem prof. dr. hab. n. med. Jakuba Swadźby, opublikował pracę naukową, opisującą kształtowanie się poziomu przeciwciał u osób w pełni zaszczepionych.

Czytaj więcej

Wyniki badań z DIAGNOSTYKI dostępne w aplikacji mobilnej MojeZdrowie24

Od teraz pacjenci DIAGNOSTYKI mogą wygodnie przechowywać i archiwizować wyniki swoich badań w aplikacji mobilnej MojeZdrowie24. Jest to możliwe dzięki współpracy sieci laboratoriów z twórcą aplikacji, Comarch Health.

Czytaj więcej

Działania Diagnostyki podczas pandemii COVID-19

Szczególną rolę w walce z wirusem odegrały prywatne laboratoria. Od marca do czerwca 2020 r. wykonaliśmy prawie 130 tys. testów w kierunku SARS-CoV-2, co stanowiło prawie 10 proc. wszystkich badań przeprowadzonych w kraju, a w kolejnym kwartale ten odsetek wzrósł do 19 proc.

Czytaj więcej

Prezes Zarządu DIAGNOSTYKI prof. Jakub Swadźba uczestniczył w debacie o raporcie „Zdrowie Polaków po pandemii".

Pandemia COVID-19 spowodowała, że doszło do bezprecedensowej, intensywnej współpracy między państwowym a prywatnym sektorem ochrony zdrowie.  W debacie o raporcie „Zdrowie Polaków po pandemii” uczestniczył Prezes Zarządu DIAGNOSTYKI prof. Jakub Swadźba.

Czytaj więcej

Cyklicznie wydarzenia szkoleniowe dla pracowników (Częstochowa 2019)

DIAGNOSTYKA cyklicznie organizuje liczne wydarzenia szkoleniowe dla swoich pracowników, których celem jest nie tylko integracja i podnoszenie kwalifikacji ale przede wszystkim wymiana – tak ważnych w sektorze ochrony zdrowia – praktycznych doświadczeń zawodowych.

Czytaj więcej

Spotkanie w KIDL

25 lipca 2019 w siedzibie Pracodawców RP odbyło się spotkanie reprezentantów Forum Medycyny Laboratoryjnej Pracodawców Medycyny Prywatnej z przedstawicielami Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Czytaj więcej

Outsourcing laboratoriów szpitalnych

Funkcjonujące w krajach rozwiniętych systemy ochrony zdrowia dopuszczają zarówno własne laboratoria szpitalne, jak i laboratoria outsourcingowe, i skupiają się na kontroli ich jakości i kompetencji, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort dla pacjenta…

Czytaj więcej

Diagnostyka. Jakość i Nowoczesność.

W środę, 21. Listopada 2018 w Centrum Olimpijskim w Warszawie, odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod tytułem „Diagnostyka. Jakość i Nowoczesność”, zorganizowana wspólnie przez Ogólnopolską Sieć Laboratoriów Medycznych DIAGNOSTYKA oraz firmę ROCHE Diagnostics.

Czytaj więcej

Program zewnętrznej oceny jakości z zakresu Badań Cytogenetyki Klasycznej

Miło nam poinformować iż w październiku 2017 roku została przeprowadzona III edycja zewnętrznej oceny cytogenetycznej laboratoriów wykonujących diagnostyczne badania metodą cytogenetyki klasycznej EQAgen SOWA-med, w której nasze laboratorium Kraków ul. Życzkowskiego 16  uzyskało najwyższy wynik w całej Polsce.

Czytaj więcej

Wiceprezes DIAGNOSTYKI – Barbara Kopeć w wywiadzie dla magazynu „Zarządzanie Jakością”

Pojęcie najwyższej jakości badań było zawsze tym, co wyróżniało ofertę DIAGNOSTYKI, i tym, co przez lata stanowiło kamień węgielny polityki jakości. W polityce bezpieczeństwa można przeczytać następującą deklarację „Naszym głównym atutem jest nasza reputacja”.

Czytaj więcej

Debata „Jakość w laboratoriach sieciowych” w Krakowie

Debata „Jakość w laboratoriach sieciowych” w ramach XIX Zjazdu PTDL w Krakowie zorganizowana przez Forum Medycyny Laboratoryjnej Pracodawców Medycyny Prywatnej w dniu 5 września 2007.

Czytaj więcej

Dni otwarte dla studentów i absolwentów Analityki Medycznej

ZAPRASZAMY na dni otwarte dla studentów i absolwentów Analityki Medycznej

Czytaj więcej