WIĘCEJ NIŻ WYNIK – Ogólnopolskie kampanie profilaktyczne

Ogólnopolskie kampanie profilaktyczne

DIAGNOSTYKA od lat stawia na edukację w obszarze profilaktyki oraz promocji zdrowego stylu życia. Wraz rozwojem przedsiębiorstwa rośnie znaczenie naszej odpowiedzialności za zdrowie pacjentów. Od początku swojej działalności jesteśmy aktywnym organizatorem, partnerem oraz uczestnikiem kampanii oraz akcji edukacyjnych dotyczących tej tematyki. Współistnienie  inicjatyw z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowego stylu życia jest dla nas nie tylko przejawem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorcy, ale pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej i daje możliwość długofalowej realizacji misji firmy.

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility, CSR) oznacza odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Podobnie jak każda duża organizacja, także DIAGNOSTYKA w sposób wielowymiarowy wpływa na otoczenie. Jako firma odpowiedzialna społecznie staramy się troszczyć o wszystkich interesariuszy jej otoczenia rynkowego – ludzi, jednostki i grupy. Jako podmiot medyczny wierzymy, że poprzez swoje działania dostarczamy naszym pacjentom znacznie „więcej niż wynik”. Nasze motto traktujemy dosłownie, codziennie dokładając starań, by akcje organizowane przez nas, bądź te, w które włączamy się jako partner, realnie przyczyniały do zwiększenia świadomości Polaków w zakresie profilaktyki chorób oraz zdrowego stylu życia.

Akcje DIAGNOSTYKI propagujące profilaktykę oraz zdrowy styl życia pozwoliły wyznaczyć standard, który obowiązuje obecnie w branży medycznej. Bazując na sukcesie kilkunastu edycji pionierskiej akcji „DIAGNOSTYKA dla Twojej ciąży”, która umożliwiła dotarcie do kilku tysięcy kobiet, powstawało w kolejnych latach wiele podobnych inicjatyw.

DIAGNOSTYKA wspólnie z Unilever przeprowadziły największą frekwencyjnie akcję – „Proaktywnie dla serca”. Zainicjowana przez nas trzyletnia kampania dała możliwość podniesienia świadomości i wiedzy na temat gospodarki cholesterolowej, jak również dbałości o zdrowe serce. Z zaproszenia na darmowe badanie poziomu cholesterolu oraz lipidogramu skorzystało ponad 350 tysięcy osób w całej Polsce.

Akcje, takie jak „Badania z uśmiechem” (promująca bezpieczne pobrania u dzieci), „Kobieta świadomie dojrzała” (poruszająca problematykę menopauzy) czy „Jestem kobietą i dbam…” to tylko kilka przykładów odważnych inicjatyw, podczas których dotarliśmy z ekspercką wiedzą do precyzyjnie określonej grupy odbiorców w wybranych aspektach naszego zdrowia.

Liczne działania edukacyjne podejmowane przez nas na przestrzeni ostatniej dekady przyjmowały bardzo różnorodny charakter i skierowane były do wielu grup docelowych. Kampanie miały i mają jednak zawsze jeden cel – realizować w praktyce założenie, iż lepiej zapobiegać niż leczyć.

Tak duża skala działań edukacyjnych celem zwiększania u Polaków świadomości profilaktyki nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca DIAGNOSTYKI z wieloma fundacjami, stowarzyszeniami oraz organizacjami, których celem jest wspieranie działań w tym obszarze. Aktywność ta umożliwia także tworzenie przestrzeni współpracy DIAGNOSTYKI z wszystkimi osobami zaangażowanymi w służbę zdrowiu pacjenta.

DIAGNOSTYKA jest także aktywnym organizatorem konferencji naukowoszkoleniowych, które odbywają się regularnie na terenie całego kraju. Sympozja te adresowane są do lekarzy specjalistów różnych dziedzin, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, diagnostów laboratoryjnych – często właścicieli i kadry zarządzającej laboratoriami oraz menedżerów placówek ochrony zdrowia. Program spotkań pozwala na wymianę doświadczeń i poszerzenie specjalistycznej wiedzy (zaproszeni goście poruszają tematykę najbardziej nośnych współczesnych problemów, jak np. genetyka czy wyzwania nowoczesnej telemedycyny). Z naszej perspektywy – jest to płaszczyzna promocji znaczenia i możliwości, jakie oferuje współczesna diagnostyka laboratoryjna.

Ogólnopolska wiosenna kampania profilaktyczna "Zdrowy start na wiosnę"

Ogólnopolska jesienna kampania profilaktyczna "Postaw na odporność"

Ogólnopolska kampania profilaktyczna "Wiosenna Moc Zdrowia"

Ogólnopolska kampania profilaktyczna "Zdrowie pod lupą w dobie pandemii" Etap 2 kampanii "Zdrowie pod lupą" 2020

Ogólnopolska kampania profilaktyczna "Zdrowie pod lupą" Etap 1 2020

Ogólnopolska kampania profilaktyczna "Droga do Zdrowia" Etap 2 2019

Ogólnopolska kampania profilaktyczna "Droga do Zdrowia" Etap 1 2019

Ogólnopolska kampania profilaktyczna "Zdrowa Jesień" Etap 2 2018

Ogólnopolska kampania profilaktyczna "Zdrowa Wiosna" Etap 1 2018

Ogólnopolska kampania profilaktyczna "Czy wszystko gra?" Etap 2 2017

Ogólnopolska kampania profilaktyczna "Czy wszystko gra?" Etap 1 2017

Ogólnopolska kampania profilaktyczna "Żyj zdrowo, bądź świadomy" Etap 2 2016

Ogólnopolska kampania profilaktyczna "Żyj zdrowo, bądź aktywny" Etap 1 2016

Ogólnopolska kampania profilaktyczna "Jestem kobietą i dbam o rodziców" Etap 4 2015

Ogólnopolska kampania profilaktyczna "Jestem kobietą i dbam o dzieci" Etap 3 2015

Ogólnopolska kampania profilaktyczna "Jestem kobietą i dbam o partnera" Etap 2 2014

Ogólnopolska kampania profilaktyczna "Jestem kobietą i dbam o siebie" Etap 1 2014