Pomagamy podopiecznym Fundacji im. Brata Alberta (28.06.2019)

Pracownicy Regionu Południowego DIAGNOSTYKI w ramach wolontariatu pobrali materiał biologiczny ponad osiemdziesięciu pensjonariuszom Schroniska dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Radwanowicach działającego w ramach Fundacji im. Brata Alberta. W ramach wsparcia placówki i jej podopiecznych laboratorium centralne DIAGNOSTYKI w Krakowie wykonało nieodpłatnie zestawy podstawowych badań diagnostycznych, dużo zdrowia!