Asystent Pielęgniarki

Dla kogo przeznaczony jest Asystent Pielęgniarki?

Serwis Asystent Pielęgniarki jest przeznaczony dla Pielęgniarek, Położnych, Pielęgniarzy, Techników i innych osób, które zainteresowane są tematyką pobierania materiału do badań laboratoryjnych i jakości w fazie przed laboratoryjnej, a które pracują w placówkach medycznych będących klientami sieci laboratoriów DIAGNOSTYKA

Zaloguj się do Asystenta Pielęgniarki