e-Lab

Każda nowoczesna firma musi dostosować się do zmieniającego się otoczenia oraz rosnących oczekiwań klientów. Jest to szczególnie istotne w wymagającej najwyższego profesjonalizmu i gwarancji jakości branży, jaką jest ochrona zdrowia.

Aby sprostać tym wyzwaniom Grupa DIAGNOSTYKA stworzyła i wdraża najnowocześniejszy laboratoryjny system informatyczny.

 

To najwyższa jakość badań

System e-Lab wspiera zarządzanie laboratorium i procesem analitycznym na niespotykanym do tej pory poziomie. Między innymi dotyczy to całego kompleksu zagadnień związanych z jakością (walidacja dwustopniowa, procedury ISO 9001, karty kontrolne, kontrola zewnątrz i wewnątrz laboratoryjna).

 

Pełna kontrola logistyki próbki i wyniku

Program pozwala precyzyjnie śledzić próbkę w przebiegu całego procesu analitycznego (od przyjęcia do zmagazynowania), co minimalizuje ryzyko wystąpienia błędu. System kontroluje tez proces po-analityczny monitorując dystrybucję  wyników (zapisywane jest m.in. kto, kiedy i w jaki sposób wydał wynik).

 

100% bezpieczeństwa danych

Dostęp do e-Labu wymaga posiadania indywidualnego konta dostępowego z unikalnym loginem i hasłem, do którego przypisane są stosowne uprawnienia. Wyklucza to dostęp osób niepowołanych oraz wykonanie  niepożądanych operacji na danych. Ponadto, system jest w pełni odpornym na awarie sprzętu jak i oprogramowania. Pełna ochrona danych jest gwarantowana przez technologię ORACLE.

 

Sprawniejsza obsługa klienta.

Uniwersalność systemu i ilość możliwych do przechowania i przetwarzania danych to lepsza obsługa klienta, możliwość szybkiego udzielenia precyzyjnych odpowiedzi na pytania i dostosowanie warunków współpracy  do indywidualnych oczekiwań (np. indywidualne raporty i zestawienia).

 

Zgodność z normami jakości i przepisami.

e-Lab już dziś spełnia rygorystyczne wymagania nowych przepisów i regulacji dot. kontroli jakości w diagnostyce laboratoryjnej, a w szczególności:

  • charakteryzuje się wielką wydajnością baz danych,
  • pozwala na maksymalna automatyzację procesów,
  • posiada specjalne mechanizmy bezpiecznej archiwizacji danych,
  • pozwala na niezwykle elastyczne dostosowanie bazy do potrzeb użytkowników.

 

To udogodnienie dla lekarza:

Wygodny i szybki dostęp do wyników badań, od momentu ich zatwierdzenia w laboratorium.
Do przeglądania wyników przez internet wystarczy zwykła przeglądarka (Internet Explorer, Mozilla Firefox).

 

Ergonomiczna i przyjazna wyszukiwarka wyników

Wyszukiwarka wyników posiada intuicyjny interface w języku polskim. Jego używanie wymaga jedynie krótkiego szkolenia zapewnianego przez przedstawiciela DIAGNOSTYKI. Wyszukiwarka jest zaprojektowana tak, aby maksymalnie ułatwić pracę lekarza wyniki można wyszukiwać np. po:

  • nazwisku pacjenta
  • numerze PESEL
  • numerze zlecenia
  • dacie
  • a w przypadku większej placówki, po nazwisku lekarza zlecającego czy rodzaju płatnika

 

Przejrzyste wykresy DeltaCheck

Funkcja to oferuje przejrzyste wykresy prezentujące zmianę parametrów danego pacjenta w czasie, co znacząco ułatwia proces postępowania lekarskiego, a w szczególności monitorowania terapii.

 

Zdalne serwisowanie

Rozwiązywanie ewentualnych problemów w działaniu programu odbywa się zdalnie przez Internet. Pozwala to na szybka i niekłopotliwą obsługę.

 

Możliwość zdalnego zlecania badań

Kontrahent DIAGNOSTYKI  ma też możliwość samodzielnego, zdalnego rejestrowania badań dla swoich pacjentów. Korzyścią takiego rozwiązania jest maksymalna zgodność danych personalnych pacjentów oraz zleconych badań. Ułatwiona jest również weryfikacja zleceń.

 

To nowy standard  we współpracy placówka medyczna – laboratorium

Kompatybilność z systemami komputerowymi szpitala/przychodni/gabinetu

System obsługuje standardowo stosowany w oprogramowaniu medycznym protokół HL7. Pozwala również na komunikację za pomocą dowolnego, innego protokołu. Pozwala to na importowanie wyników badań do elektronicznych kart pacjenta lub innych baz danych placówki odbierającej wynik.

 

Dowolnie zdefiniowane raporty

e-Lab posiada  zaawansowane funkcje tworzenia raportów. Możliwe jest przygotowanie dowolnego zestawienia danych znajdujących się w bazie danych. Jest to przydatne do celów finansowo-księgowych, zarządczych czy naukowych.

 

Możliwość rezygnacji z papierowego archiwum wyników badań

Ponieważ na serwerach przechowywane są oryginały wyników badań a baza danych ORACLE daje 100% pewności bezpieczeństwa, istnieje możliwość rezygnacji z archiwizacji papierowej.

 

Fakturowanie

System automatycznie wystawia faktury według daty wykonania badania.