Outsourcing

DIAGNOSTYKA - więcej niż wynik

Outsourcing usług medycznych to jedna z najczęściej wybieranych strategii w ochronie zdrowia w celu optymalizacji zarządzania. DIAGNOSTYKA oferuje możliwość outsourcingu medycznej diagnostyki laboratoryjnej w pełnym zakresie z przejęciem zarządzania laboratorium w danej placówce.

Oustsourcing z DIAGNOSTYKĄ:

 • Usługi analityczne najwyższej jakości
 • Wysokiej klasy specjaliści
 • Rzetelność i terminowość
 • Dobro i satysfakcja Klienta
 • Pełna transparentność
 • Jasne procedury

Pobierz Katalog Ofertowy

Atuty

Rozwiązanie problemów związanych z bieżącym zarządzaniem (zakupu sprzętu, awaria aparatury)

Zaspół doświadczonych pracowników

Pakiet szkoleń dla pracowników

Partnerskie relacje z instytutami badawczymi i klinikami uniwersyteckimi oraz producentami aparatury i testów diagnostycznych

Współpraca z fundacją "Akademia Nowoczesnej Diagnostyki"

Dlaczego my?

Posiadając największe w branży doświadczenie DIAGNOSTYKA jest wiarygodnym i profesjonalnym partnerem. Obsługujemy zarówno jednostki publiczne w tym duże i wysoko wyspecjalizowane jak również niepubliczne sieci medyczne.

Nasze doświadczenie opiera się na pomyślnym wdrożeniu modelu outsourcingu w kilkudziesięciu laboratoriach w Polsce.

Proces tworzenia projektu outsourcingowego

Aby spełnić wszystkie oczekiwania jednostek przymierzających się do wprowadzenia outourcingu usług laboratoryjnych, DIAGNOSTYKA utworzyła dział składający się ze specjalistów zajmujących się przygotowywaniem projektów outsorcingowych oraz wdrażaniem tego typu rozwiązań w szpitalach.  W skład działu wchodzą managerowie, specjaliści drugiego stopnia w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, diagności laboratoryjni, technicy, pielęgniarze, rejestratorki i informatycy wprowadzający nowoczesne rozwiązania organizacyjne, ekonomiczne i logistyczne, a także z lekarze odpowiedzialni za kontakty ze szpitalem oraz dopasowanie rozwiązań merytorycznych do specyfiki jednostki zlecającej outsourcing.

 Zadaniem pracowników tego działu jest przygotowanie rozwiązań dostosowanych do specyfiki poszczególnych szpitali oraz nadzór nad całym proces outsourcingu. Proces ten obejmuje faz:

 • Wstępny projekt modernizacji
 • Zbieranie informacji dotyczących specyfiki szpitala. Cykl szkoleń wśród przejmowanego personelu oraz lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych w szpitalu. Szkolenia obejmują:
  • obsługę systemu zlecania badań i znakowania kodami kreskowymi probówek
  • korzystanie z systemu próżniowego pobierania krwi
  • użytkowanie programu Diagnostyka Software wraz z aplikacjami Diagnostyka View i Diagnostyka Intranet, przeznaczonych dla lekarzy
  • do dyspozycji personelu szpitala jest specjalista do spraw szkoleń w zakresie zlecania i pobierania materiału do badań, zawsze taką osobą jest dyplomowany pielęgniarz posiadający uprawnienia do pobierania materiału do badań.
 • Proces restrukturyzacji i przekształcenia laboratorium szpitalnego w laboratorium prowadzone przez firmę zewnętrzną. Proces trwa od miesiąca do trzech miesięcy.
 • Ankieta wśród personelu szpitala, mająca na celu zweryfikowanie i podsumowanie całości badań wdrożeniowych.

Skutki przeprowadzenia outsourcingu w szpitalu

Koszty

 • Obniżenie jednostkowych cen badań
 • Redukcja kosztów do 20-30%
 • Możliwość zaplanowania stałych kosztów na okres kilku lat
 • Niezależność kosztów od urlopów, kursów walut czy uczestnictwa w kontroli jakości
 • Szpital nie ponosi kosztów komputeryzacji Laboratorium
 • Koszty magazynu, serwisu oraz personelu występują dopiero w terminie faktury wystawionej przez firmę prowadzącą outsourcing

Jakość

 • Autorski program informatyczny e-Lab
 • Wykształcony i doświadczony personel
 • Uczestnictwo w kontrolach międzynarodowych
 • System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000
 • Dołączenie do listy laboratoriów rekomendowanych, spełniających warunki Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Konferencje naukowe w kraju i zagranicą

Personel

 • DIAGNOSTYKA przejmuje wszystkie zobowiązania Szpitala względem personelu
 • Zachowanie ciągłości procedur i zwyczajów szpitala
 • Program szkoleń i stałego podnoszenia kwalifikacji
 • Poprawa warunków pracy personelu

Nowoczesność i komputeryzacja

 • Nowoczesny, w pełni zintegrowany system informatyczny e-Lab
 • Rejestracja wszystkich zleceń przy użyciu skanera i systemu kodów paskowych
 • Dwustronna komunikacja aparatów diagnostycznych
 • Dwustopniowa walidacja wyników (automatyczna i ręczna)

Dodatkowe przychody

 • DIAGNOSTYKA systematycznie płaci czynsz dzierżawczy za aparatury i kwotę najmu za pomieszczenia

Zarządzanie

 • Przejęcie w całości zarządzania laboratorium
 • Kilkadziesiąt laboratoriów outsourcingowych w Polsce
 • Najnowsze wzorce zarządzania i programy ciągłej poprawy jakości
 • Standard wdrażania programu modernizacji
 • Założenie specjalnej rady koordynującej współpracę z ordynatorami i dyrektorami Szpitala

Ponad 170 laboratoriów

Zadowolenie naszych Partnerów opiera się na wykorzystaniu potencjału całej sieci DIAGNOSTYKA, na którą składa się ponad 170 laboratoriów w całej Polsce. Pracuje w nich ponad 7000 specjalistów.

KATALOG PLACÓWEK

Szeroka oferta badań

DIAGNOSTYKA rozwija się nieprzerwanie od kilkunastu lat, oferując obecnie ponad 2500 rodzajów badań i wykonując ponad 100 milionów oznaczeń rocznie. Skierowanie od lekarza nie jest potrzebne aby poddać się badaniu.

KATALOG BADAŃ