Oferta Obsługi – Proces laboratoryjny

Przedanalityczny, analityczny, poanalityczny

Etap przedanalityczny

Dział Kurierski DIAGNOSTYKI zapewnia szybki i bezpieczny przewóz próbek do laboratoriów.

Stosowanie rozwiązań pozwalających na natychmiastową reakcje na nieprzewidzenie sytuacji lub nagłe wezwanie przez Kontrahenta.

DIAGNOSTYKA zapewnia transport zgodny z wszelkimi regułami bezpieczeństwa i sztuki analitycznej. Kurierzy wyposażeni są w specjalne pojemniki z wkładami chłodzącymi i monitoringiem temperatury. Sieć gwarantuje również terminowe dostarczanie wyników.

Kontrahenci spoza zasięgu sieci mają możliwość skorzystania z usług profesjonalnych firm transportowych.

Etap analityczny

Nowoczesny wizerunek placówek

 • Najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa
 • Zmniejszenie ryzyko powtórnego pobrania

 

Najwyższa jakość badań

 • Natychmiastowe mieszanie krwi z antykoagulantem zapobiega powstawaniu mikroskrzepów
 • Większa precyzja pobrania – zachowanie prawidłowych stosunków stechiometrycznych między antykoagulantem a krwią
 • Zminimalizowane ryzyko hemolizy poprzez optymalną konstrukcję igieł oraz probówek

 

Usprawnienie pracy

 • Próżnia w probówkach zapewnia pobranie dokładnie wymaganej ilości krwi bez konieczności wypełniania do odpowiedniego poziomu
 • Po pobraniu materiał jest gotowy do transportu lub wykonania oznaczenia – nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych czynności (przelewanie, zamykanie probówek korkami itp.)

 

Większe bezpieczeństwo pacjenta i personelu

 • Brak kontaktu z krwią pacjenta podczas pobierania
 • Probówki są napełniane krwią bezpośrednio w trakcie pobierania – nie ma potrzeby jej przelewania

 

Doradztwo we wdrożeniu systemu zamkniętego

 • Dział Obsługi Klienta na podstawie analizy potrzeb klienta doradza najbardziej optymalny sposób wdrożenia systemu zamkniętego
 • Klienci mają możliwość zamawiania odpowiedniej do swoich potrzeb ilości poszczególnych rodzajów probówek, a nasz Dział Obsługi Klienta służy wszechstronną informacja odnośnie samego systemu jak i dostosowuje ofertę do potrzeb indywidualnych
 • Warunki zamówienia i dostaw materiałów dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. DIAGNOSTYKA zapewnia bezpłatny dowóz materiałów do pobierania w systemie zamkniętym

 

Korzystne warunki finansowe

 • Ze względu na hurtowe zakupy bezpośrednio u producenta, gwarantujemy bardzo konkurencyjne ceny
 • Jeśli nasz kontrahent potrzebuje mniejszych zestawów probówek nie oznacza to dla niego wyższego kosztu jednostkowego

Etap poanalityczny

System e-Lab – udogodnienie dla lekarza

e-Lab to nowoczesny laboratoryjny system informatyczny, który wspiera zarządzanie laboratorium i procesem analitycznym, kontroluje także proces po-analityczny monitorując dystrybucję wyników.

Nowoczesny system e-Lab umożliwia nie tylko posiadanie własnego konta dostępowego z unikalnym loginem i hasłem, które może posiadać każdy pacjent, ale stanowi także doskonałe narzędzie wspomagające pracę lekarza.

 

Wygodny i szybki dostęp do wyników badań, od momentu ich zatwierdzenia w laboratorium

Do przegladania wyników przez internet wystarczy:

 • Zwykła przeglądarka (Internet Explorer, Mozilla Firefox)
 • Login i hasło, które można uzyskać od Przedstawiciela Medycznego

 

Ergonomiczna i przyjazna wyszukiwarka wyników

Wyszukiwarka wyników posiada intuicyjny interface w języku polskim. Jego używanie wymaga jedynie krótkiego szkolenia zapewnianego przez przedstawiciela DIAGNOSTYKI. Wyszukiwarka jest zaprojektowana tak, aby maksymalnie ułatwić pracę lekarza wyniki można wyszukiwać np. po:

 • nazwisku pacjenta
 • numerze PESEL
 • numerze zlecenia
 • dacie
 • a w przypadku większej placówki, po nazwisku lekarza zlecającego czy rodzaju płatnika

 

Przejrzyste wykresy DeltaCheck

Funkcja to oferuje przejrzyste wykresy prezentujące zmianę parametrów danego pacjenta w czasie, co znacząco ułatwia proces postępowania lekarskiego, a w szczególności monitorowania terapii.

 

Zdalne serwisowanie

Rozwiązywanie ewentualnych problemów w działaniu programu odbywa się zdalnie przez Internet. Pozwala to na szybka i niekłopotliwą obsługę.

 

Możliwość zdalnego zlecania badań

Kontrahent DIAGNOSTYKI ma też możliwość samodzielnego, zdalnego rejestrowania badań dla swoich pacjentów. Korzyścią takiego rozwiązania jest maksymalna zgodność danych personalnych pacjentów oraz zleconych badań. ułatwiona jest również weryfikacja zleceń.

 

To nowy standard we współpracy placówka medyczna – laboratorium. Kompatybilność z systemami komputerowymi szpitala/przychodni/gabinetu

System obsługuje standardowo stosowany w oprogramowaniu medycznym protokół HL7. Pozwala równiez na komunikację za pomocą dowolnego, innego porotokołu. Pozwala to naimportowanie wyników badań do elektronicznych kart pacjenta lub innych baz danych placówki odbierajacej wynik.

 

Dowolnie zdefiniowane raporty

e-Lab posiada zaawansowane funkcje tworzenia raportów. Możliwe jest przygotowanie dowolnego zestawienia danych znajdujących się w bazie danych. Jest to przydatne do celów finansowo=ksiegowych, zarządczych czy naukowych.

 

Możliwość rezygnacji z papierowego archiwum wyników badań

Ponieważ na serwerach przechowywane są oryginały wyników badań, a baza danych ORACLE daje 100% pewności bezpieczeństwa, istnieje możliwość rezygnacji z archiwizacji papierowej.

 

Fakturowanie

System automatycznie wystawia faktury według daty wykonania badania.