08 października 2018 - Przeczytasz w 2 min

Poradnia Genetyczna w Opolu

Spis treści:

  Poradnia Genetyczna w Opolu posiada podpisana  umowę z Opolskim Oddziałem NFZ w zakresie:

  AOS – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.

  SOK – Świadczenia Odrębnie Kontraktowane.

  Poradnia znajduję się w Opolu przy ulicy Tuwima 1 w budynku laboratorium LOMA gabinet nr 3.

  Lekarze przyjmujący w Poradni Genetycznej:

  dr n.med Agnieszka Stembalska – Specjalista Genetyki Klinicznej

  dr Angelika Wawrzkiewicz-Witkowska – Specjalista Genetyki Klinicznej, Specjalista Ginekolog-Położnik

  dr Agnieszka Tomaszewska – Specjalista Genetyki Klinicznej, Ginekolog-Położnik

  Poradnia Genetyczna czynna w godzinach:

  Wtorek 8:00 – 12:00, 12:00 – 15:00, dr A. Tomaszewska/dr A. Wawrzkiewicz-Witkowska (na zmianę: do południa/po południu)

  Środa 9:00 – 16:00, dr A. Tomaszewska

  Czwartek 8:30 – 15:00, dr A. Wawrzkiewicz-Witkowska

  Piątek 13:30 – 19:00, dr A. Stembalska

  Rejestracja telefoniczna pod numerami 663 686 289 i 797 109 606 codziennie w godzinach 8:00 -16:00.

  Poradnia Genetyczna przyjmuje bezpłatnie w ramach umowy z NFZ osoby ubezpieczone które posiadają aktualne skierowanie wystawione przez lekarza POZ.

  Podczas wizyty w poradni pacjent powinien posiadać oprócz skierowania komplet dokumentacji medycznej  oraz wyniki wykonanych dotychczas badań.

  W trakcie wizyty pacjent najczęściej ma pobrany materiał na badanie genetyczne lub wyznaczony inny termin pobrania (jeżeli wymagają tego procedury przechowywania i transportu materiału do badań). Po wykonaniu badania pacjent  na wizycie otrzymuje wynik wraz z poradą genetyczną.

  Do Poradni Genetycznej należy kierować pacjentów w przypadku:

  • Nowotwory dziedziczne występujące w rodzinie ( różnego typu)
  • Wady wrodzone występujące u dzieci i dorosłych,
  • Podejrzenie chorób genetycznych: zespołów chromosomowych
  • Opóźnienie w rozwoju psychoruchowym u dzieci,
  • Niepełnosprawność intelektualna,
  • Niepowodzenia rozrodu ( minimum dwa poronienia, martwe porody oraz obumarłe ciąże)
  • Zaburzenia determinacji płci, nieprawidłowy rozwój płciowy,
  • Niepłodność ( pierwotna lub wtórna),
  • Pokrewieństwo wśród małżonków

  Uwaga:

  Lekarz kierujący do Poradni Genetycznej nie ponosi żadnych kosztów związanych z konsultacjami i wykonywanymi badaniami genetycznymi. Całość pokrywa Oddział NFZ, z którym Poradnia Genetyczna ma podpisaną umowę.

  Poradnia Genetyczna
  ul. Tuwima 1, Opole
  kontakt: poradniagenetyczna.opole@diag.pl