15 lutego 2021

Badania na COVID-19 w Warszawie

POWRÓT

Badania na COVID-19 w Warszawie można wykonać także w weekendy!

Oferujemy:

Testy w kierunku SARS-CoV-2 met. RT-PCR (z wynikiem do 24h), w trybie EXPRESS (wynik do 7h) oraz ULTRA EXPRESS (wynik do 3 h) – dostępne również zaświadczenia do podróży (zaświadczenia są wydawane w językach obcych).

Zaświadczenia lekarskie w języku obcym do wyniku testu met. RT-PCR są dostępne w naszym e-Sklepie TUTAJ.

Testy antygenowe (ilościowe i jakościowe) – dostępne również z pobraniem i wynikiem do 4h przed wylotem z Polski (np. do Holandii).

Zaświadczenia lekarskie w języku obcym do wyniku testu antygenowego są dostępne w naszym e-Sklepie TUTAJ.

Zapraszamy do naszych bezpiecznych Punktów Pobrań typu ‘Drive &Go-Thru’ oraz stacjonarnych wymazowych w Warszawie:

  • Marszałkowska 68/70, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 22:00, w soboty i niedziele 12:00 -00:00.
  • Okrzei 18u czynny w godzinach 7:30 – 14:30,
  • Olbrachta 126 czynny od poniedziałku do niedzieli godzinach 8:00 – 20:00

INFORMACJA: 22 589 58 00, bokWarszawa@diag.pl

***

We offer SARS-CoV-2 RT-PCR testing (result within 24h), EXPRESS testing (result within 7h) or ULTRA EXPRESS testing (result within 3h), with travel clearance certificate in selected language.

Medical certificates in a foreign language for the RT-PCR test result are available in our e-Store HERE.

We also offer antigen tests (qualitative and quantitative) with specimen collection and result report up to 4h before departure (e.g. to Netherlands).

Medical certificates in a foreign language for the antigen test result are available in our e-Store HERE.

We would like to invite you to one of our safe ‚Drive & Go-Thru’ collection points:

  • Marszałkowska 68/70, from Monday to Friday 12.00 p.m – 10.00 p.m., Saturday and Sunday 12.00 p.m – 00.00 a.m ),
  • Okrzei 18u, 7.30 a.m. – 2.30 p.m.,
  • Olbrachta 126, from Monday to Sunday 8.00 a.m. – 8.00 p.m.,

CONTACT: 22 589 58 00, bokWarszawa@diag.pl