30 sierpnia 2017

Czy to łuszczyca?

POWRÓT

Łuszczyca (HLA-Cw6)  jej głównym objawem jest nawarstwianie się naskórka pod postacią wykwitów skórnych. Umiejscowione są one najczęściej na głowie, łokciach, kolanach i plecach. Przeprowadzenia testu genetycznego HLA-Cw6 pozwala sprawdzić, czy w naszym genomie obecny jest gen, który odpowiada za rozwój łuszczycy. To istotne badanie, szczególnie, że zachorować na tę chorobę można w każdym wieku.

Obecnie wiadomo już, że wiele chorób wiąże się z czynnikami ryzyka, które są obecne w naszych genach. Na wystąpienie łuszczycy, która jest jedną z przewlekłych chorób zapalnych, objawiającą się zmianami skórnymi, wpływ mają liczne czynniki – również dziedziczne. Od końca ubiegłego wieku, medycyna dysponuje już wiedzą, na podstawie której opracowano test z krwi, dający odpowiedź na pytanie, czy posiadamy gen indukujący rozwój łuszczycy. Zaobserwowano, iż antygen HLA-Cw6 jest istotnym markerem genetycznym, często występującym u osób borykających się z tym schorzeniem.

Łuszczyca stawowa jest trudniejsza do zdiagnozowania ze względu na to, że mogą nie towarzyszyć jej wykwity skórne. Badanie na obecność antygenu HLA-Cw6 daje lekarzowi większą możliwość postawienia trafnej diagnozy i co za tym idzie, rozpoczęcie odpowiedniej terapii. Pozwala też ocenić skalę ryzyka zachorowania krewnych badanego pacjenta.

Po co robić testy

Jak wykazały badania Organizacji Psoriasis and Psoriatic Arthritis, ryzyko zachorowania dziecka na łuszczycę wynosi aż 75%, gdy cierpi na nią oboje rodziców i 15% jeśli występuje ona u jednego z nich. HLA-Cw6 najczęściej odnotowuje się u osób z łuszczycą pospolitą typu 1 (ponad 80%), której pierwsze objawy zauważalne są już we wczesnym wieku i mają cięższy przebieg. Antygen ten wykrywany jest też u nieomal połowy pacjentów, chorujących na łagodniejszą formę łuszczycy pospolitej (typu 2 – ponad 40%) i na łuszczycowe zapalenie stawów (połowa chorych).

Obecność HLA-Cw6 daje też lepszą reakcję na część nowoczesnych leków stosowanych w terapii łuszczycy. To jeden z ważniejszych argumentów, przemawiających za wykonaniem testu. Pozytywny wynik testu pozwala na podjęcie właściwego leczenia. Ta forma diagnostyki jest ważna nie tylko dla pacjentów z łuszczycą, ale także dla osób zmagających się z problemami reumatologicznymi o podłożu dermatologicznym.

Antygeny HLA, jako rozpoznawane przez komórki układu odpornościowego (limfocyty), są silnie powiązanie z naszym układem immunologicznym. Limfocyty, które są niezbędne dla obrony naszego organizmu przed bakteriami i wirusami, czyli czynnikami zakaźnymi, likwidują nieprawidłowe komórki, np. zmienione nowotworowo. Jednak w chorobach zapalnych, do których zaliczamy łuszczycę, niszczą one także zdrowe tkanki.

Test wykonasz szybko i bezboleśnie

Test genetyczny pozwala na wykrycie antygenu HLA-Cw6, który odpowiada za rozwój choroby. Oznacza to, że osoby, u których stwierdzono występowanie antygenu wykazują predyspozycje do dziedziczenia choroby. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci, których rodzice zmagają się z łuszczycą.

Jeśli ktoś z Twojej rodziny cierpi na łuszczycę skórną lub łuszczycowe zapalenie stawów, wykonanie testu HLA-Cw6 pozwoli wykluczyć, czy jesteś w grupie wysokiego ryzyka zachorowania. Aby wykonać test, wystarczy zgłosić się do laboratorium po specjalny zestaw do pobrania materiału genetycznego. Badanie jest całkowicie bezbolesne i bardzo szybkie – polega na pobraniu wymazu z policzka pacjenta, co zajmuje zaledwie kilka minut. To idealne rozwiązanie zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy źle znoszą pobieranie krwi.