20 maja 2020

Kolejny punkt „Drive&Go-Thru” w Wałbrzychu!

POWRÓT

Region Dolnośląski laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA, uruchomił kolejny punkt pobrań materiału na badanie wykrywające obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR. Specjalny mobilny namiotowy punkt pobrań typu „Drive&Go-Thru” właśnie uruchomiono na terenie parkingu przy ul. Rycerskiej 10 w Wałbrzychu.

Jak pisaliśmy kilka tygodni temu, jednym z rozwiązań wdrażanych w krajach objętych pandemią COVID-19, jest organizacja specjalnych punktów, w których pobierany jest materiał do badania od dużej liczby pacjentów podwyższonego ryzyka. Zorganizowanie takich punktów pobrań jest wyzwaniem ze względu na konieczność zapewnienia z jednej strony pełnego bezpieczeństwa dla pacjentów i osób pobierających, a z drugiej strony wydajności takiego rozwiązania mierzonej jako ilość pobrań w jednostce czasu.

Skuteczne okazały się zorganizowane m.in. w USA czy Niemczech, punkty pobrań typu „Drive-Through”, polegające na przygotowaniu miejsca dedykowanego tylko i wyłącznie pobraniu materiału do badań w kierunku SARS-CoV-2 w tzw. mobilnych punktach pobrań. Bazując na doświadczeniach z tych skutecznie wdrożonych rozwiązań, DIAGNOSTYKA zaproponowała organizację punktów pobrań, zorganizowanych w specjalnych namiotach „Drive&Go-Thru”. Taka mobilna placówka, może zostać ustawiona w dowolnie wybranym miejscu w dobrym punkcie komunikacyjnym, zapewniając łatwy dojazd dla pacjentów przy jednoczesnym bezpieczeństwie dla osób korzystających oraz obsługującego go personelu medycznego.

Kolejny mobilny punkt pobrań do badań w kierunku SARS-CoV-2 rozpoczął właśnie pracę w Wałbrzychu przy ul. Rycerskiej 10, na terenie parkingu. Placówka działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 12:00.

Wałbrzyski punkt „Drive&Go-Thru” jest kolejną placówką działającą w ramach programu „Badamy-Wspieramy”, w którym wykonywane są bezpłatne badania dla przedstawicieli wybranych zawodów medycznych, zwłaszcza pracujących poza szpitalami, którzy nie są objęci finansowaniem takich badań. Testy dla medyków finansowane są przez Grupę DIAGNOSTYKA i Partnerów programu. Więcej o programie i kalendarzu obowiązkowej rejestracji terminu pobrania dla medyków można przeczytać tutaj.

Codziennie w każdym Mobilnym Punkcie Pobrań może być pobranych do 120 próbek. DIAGNOSTYKA informuje także, że w miarę możliwości organizacyjnych oraz dostępności testów mogą je wykonać także osoby indywidualne, które nie pracują w służbie zdrowia. Z każdego badania komercyjnego Diagnostyka przeznacza 100 zł na darmowe badania dla pracowników służby zdrowia.

Badanie można zakupić online w e-Sklepie tutaj lub bezpośrednio w punkcie. W punkcie płatność możliwa tylko przy użyciu karty płatniczej, nie przyjmujemy gotówki. 

Badania wykonywane są metodą real time RT-PCR, testami z certyfikatem CE-IVD, zwalidowanymi i zgodnymi z rekomendacjami WHO. Badania realizowane są na mocy zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. Współpraca przebiega bardzo sprawnie i z zachowaniem wszelkich procedur epidemiologicznych: raportujemy wyniki, wymieniamy informacje, wspólnie pracujemy nad tym, aby nasze działania przyczyniały się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów podwyższonego ryzyka, a tym samym bezpieczeństwa nas wszystkich.

Więcej informacji pod numerami Infolinii Oddziału w Wałbrzychu: 663 680 476.