19 listopada 2021

Komunikat o zmianie regulaminu newslettera

POWRÓT

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 10 Regulaminu newslettera od dnia 03.08.2021 r. informujemy, że z dniem 03.12.2021 r. nastąpi zmiana wskazanego Regulaminu w następującym zakresie:

  • Do § 8 zostanie dodany następujący zapis:

4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników w sposób zautomatyzowany w celu przesyłania zindywidualizowanych informacji dot. profilaktyki zdrowotnej, akcji profilaktycznych i pakietów badań. W sprawie przetwarzania danych osobowych Użytkownik może kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://diag.pl/pacjent/kontakt/daneosobowe/, posiada również prawo do zawiadomienia organu nadzorczego jeśli przetwarzanie jego danych osobowych będzie niezgodne z prawem.