16 listopada 2017

Konkurs plastyczny jestem dzielny

Laureaci Konkursu Plastycznego „Jestem dzielny – badam się z uśmiechem”

 

I miejsce – Julia K. kl. Vl b , Kielce (SP NR 32 w Kielcach) – BON uprawniający do weekendowego pobytu w ośrodku Kompleks Świętokrzyska Polana w domach Polanika, BON uprawniający do wykonania sesji zdjęciowej na zamku w Chęcinach, Tablet Samsung Galaxy

 

II miejsce – Magdalena Sz. kl. lV , Marianów (SP w Kozubowie) – Rower Kross Modo 24

 

III miejsce – Hubert P. kl. Vl b , Kielce (SP NR 8 w Kielcach) – Aparat fotograficzny EasyPix W1400 Blue

 

Najwięcej prac konkursowych nadesłali uczniowie Szkoły Podstawowej NR 1 w

Tomaszowie Mazowieckim – zgodnie z Regulaminem z pośród tych wybrano pracę :

 

Lena R. kl. V f , Tomaszów Mazowiecki, – BON uprawniający do zorganizowania w szkole Dnia Dziecka (nagłośnienie, oświetlenie) w dniu 1 czerwca 2018 r.

Laureaci zostaną poinformowani, w terminie do 14 dni listem poleconym, o miejscu i terminie wręczenia nagród.

 

————————————————————————————————————————————————

 

 

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie Plastycznym „Jestem dzielny – badam się z uśmiechem” zorganizowanym jest przez DIAGNOSTYKA Oddział Kielce z okazji jubileuszu 20-lecia firmy. Konkurs ma na celu wybranie postaci zwierząt na naklejki jubileuszowe dla dzielnych, małych Pacjentów.

Cele konkursu:

 • stworzenie możliwości szerokiego i aktywnego udziału dzieci oraz młodzieży w aktywnościach artystycznych,
 • rozpowszechnienie wiedzy na temat profilaktyki zdrowia oraz roli badań laboratoryjnych w dbałości o zdrowie człowieka,
 • przełamanie u dzieci lęku przed wizytą w medycznym laboratorium diagnostycznym,
 • ukazanie przez młodych twórców sposobu na przełamanie tego lęku (związanego z wizytą w laboratorium),
 • wdrażanie i rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy twórczej,
 • pobudzenie aktywności twórczej jako formy spędzania czasu z rodziną.

WARUNKI UCZESTNICTWA i TERMINY (skrót)

Konkurs adresowany jest do dzieci z klas l – Vl szkół podstawowych

 • Województwa Świętokrzyskiego (wszystkie powiaty),
 • Województwa Łódzkiego (powiaty: Opoczno, Tomaszów Mazowiecki, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Skierniewice)

Konkurs trwa od 15.11.2017 r. do 30.03.2018 r.

Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2018 roku do DIAGNOSTYKA Oddział Kielce ul. Jagiellońska 74, Kielc 25-734 (ew. przesłać na ww. adres z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY”).

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 25.04.2018r. o godz. 15.00 w Kielcach ul. Jagiellońska 74. Informacja o wynikach konkursu będzie opublikowana także pod adresem: https://diag.pl/pacjent/konkurs-plastyczny-jestem-dzielny

Warunki uczestnictwa:

 •  wykonanie przez dziecko jednej pracy w dowolnie wybranej technice (kredki, farby),
 • praca konkursowa musi zawierać postać zwierzęcą – symbolizującą pacjenta przychodzącego do punktu pobrań laboratorium na badania stanu swojego zdrowia,
 • prace mogą być wykonane w formacie A4 lub A5,
 • pracę należy odpowiednio zabezpieczyć foliową koszulką lub kartonową teczką,
 • prace na odwrocie muszą zawierać w prawym dolnym rogu:
  • imię, nazwisko i wiek uczestnika,
  • dokładny adres zamieszkania,
  • imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego wraz z adresem i numerem telefonu,
  • nazwę i adres szkoły uczestnika,
  • w konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które wcześniej nie były nigdzie publikowane ani nie były nagradzane w innych konkursach,
  • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora,
  • prace przestrzenne nie będą brane pod uwagę

Warunkiem dopuszczenia pracy do oceny jest zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz pobranie i wypełnienie Zgłoszenia Konkursowego.

Komisja oceniająca i zasady przyznania nagród:

 • do oceny prac zostanie powołana przez organizatora Komisja Konkursowa, która dokona spisu prac, oceni nadesłane prace i podejmie decyzję o przyznaniu poszczególnych nagród i wyróżnień
 • twórcy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani telefonicznie oraz listem poleconym o miejscu i terminie wręczenia nagród

Nagrody dla laureatów konkursu:

 • pobyt w ośrodku Świętokrzyska Polana (w domkach Polaniki) z atrakcjami,
 • sesja fotograficzna na zamku w Chęcinach,
 • tablet,
 • rower,
 • aparat fotograficzny.

Nagrody pozostałe i wyróżnienia:

 • każdy uczestnik otrzyma bezpieczną opaskę odblaskową,
 • każdy uczestnik reprezentujący szkołę, która nadeśle powyżej 50 prac otrzyma plecak/worek na strój gimnastyczny,
 • spośród prac uczniów szkoły, której uczniowie nadeślą najwięcej prac plastycznych, zostanie wyróżniona najlepsza praca, której twórca otrzyma nagrodę specjalną – zorganizowanie Dnia Dziecka (1 czerwca 2018 roku; zabawy i gry z animatorem, nagłośnienie i oświetleniem),
 • organizator zastrzega prawo do wyróżnienia 10 prac oraz nagrodzenia ich twórców zestawami plastycznymi
Wernisaż nagrodzonych i wyróżnionych prac będzie miał miejsce w siedzibie DIAGNOSTYKA Oddział Kielce ul. Jagiellońska 74, w dniach 9-31. maja 2018 r.
Nagrodzone prace zostaną opublikowane również na stronie diagnostyka.pl, stronach lokalnych gazet: „Echo Dnia”, „TOP”, „TIT”, „ITS” i „Gazeta Radomszczańska” oraz na profilu FaceBook sieci DIAGNOSTYKA.

Regulaminem Konkursu

Zgłoszenie Konkursowe

Patronat honorowy nad Konkursem

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Patronat medialny nad konkursem

Polska Press Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sponsorzy:

Amid Prestige. Mikołajczyk & Michoń Sp. j.  – Kompleks Świętokrzyska Polana i Polanika Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy

DAKAR Dawid Piwowarczyk

JedynyTakiDj.pl Mariusz Żubrowski

plakat-konkursowy

 

 

Zapraszamy również do zapoznania się z Konkursem Plastycznym „Jestem dzielny – badam się z uśmiechem – część II” – zorganizowany przez DIAGNOSTYKA Oddział Lublin z okazji jubileuszu 20-lecia firmy. Konkurs ma na celu wybranie postaci zwierząt na naklejki jubileuszowe dla dzielnych, małych Pacjentów.

 

Wyniki Konkursu będą opublikowane na Stronie Konkursu i będą dostępne od dnia 08.05.2018 roku zgodnie z Regulaminem Konkursu punkt Vlll. Sposób i termin ogłaszania wyników.

 

ZMIANA TERMINU! Wystawa nagrodzonych prac odbędzie się we wrześniu 2018 roku – szczegółowe informacje zostaną podane co najmniej siedem dni wcześniej”