20 stycznia 2020

Nowy panel infekcji układu pokarmowego (5128): 25 patogenów (wirusy, bakterie, pasożyty), met. Real Time PCR, jakościowo

Nowy panel infekcji układu pokarmowego

 

Przedstawiamy nowy panel infekcji układu pokarmowego (5128): 25 patogenów (wirusy, bakterie, pasożyty), met. Real Time PCR, jakościowo

Diagnostyka przyczyn zakażeń układu pokarmowego napotyka trudności, które są spowodowane m in.

 • dużą liczbą możliwych czynników etiologicznych (wirusy/ bakterie/ pasożyty),
 • podobnymi objawami w przebiegu zakażenia różnymi wirusami,
 • brakiem możliwości identyfikacji wirusów oraz niektórych bakterii przy zastosowaniu metod klasycznej mikrobiologii.

Aby podjąć decyzję dotyczącą strategii leczenia, niezwykle ważne jest ustalenie czynnika powodującego zakażenie. Rozpoznanie oparte jedynie na parametrach klinicznych często jest trudne, stąd do potwierdzenia rozpoznania niezbędne są specjalistyczne badania laboratoryjne.

Badanie oparte o techniki molekularne pozwala na szybką i czułą diagnostykę materiału genetycznego patogenów oraz pozwala na różnicowanie zakażeń bakteryjnych, wirusowych i pasożytniczych.

Nowy test diagnostyczny w JEDNEJ PRÓBCE KAŁU wykrywa DNA 25. patogenów:

 • Norovirus GI
 • Norovirus GII
 • Shigatoksyczne pałeczki Escherichia coli, posiadające geny stx1/2, kodujące czynniki wirulencj
 • Rotavirus
 • Shigella / EIEC*
 • Dientamoeba fragilis
 • Aeromonas
 • Campylobacter
 • Clostridium difficiletoxin B
 • Enteropatogenne pałeczki Escherichia coli, posiadające gen eaeA
 • Salmonella
 • Blastocystis hominis
 • Clostridium difficilehypervirulent
 • Escherichia coli O157
 • Enterotoksyczne pałeczkiEscherichia coli, posiadające geny lt/st, kodujące czynniki wirulencji
 • Cryptosporidium
 • Astrovirus
 • Yersinia enterocolitica
 • Giardia lamblia
 • Entamoeba histolytica
 • Enteroagregacyjne pałeczki Escherichia coli, posiadające gen aggR, kodujący czynnik wirulencji
 • Adenovirus
 • Vibrio
 • Cyclospora cayetanensis
 • Sapovirus

Badanie wymaga użycia specjalnego zestawu do pobrania materiału


Badanie (w ramach akcji pilotażowej) wykonasz w wybranych placówkach DIAGNOSTYKI na terenie całej Polski.