5 września 2018

Poziom arsenu we krwi

POWRÓT

Poziom arsenu we krwi marker ryzyka nowotworu … wskaźnik zdrowia

kobieta_nowotwór

Niższe stężenie arsenu we krwi
– niższe ryzyko raka

 Arsen (As) znajduje się na liście 22 niezbędnych dla życia pierwiastków – przyspiesza przemianę materii, powoduje wzrost i odnowę tkanek, aktywizuje wytwarzanie czerwonych krwinek. Fizjologiczne zapotrzebowanie na arsen zaspakajane jest przez dietę. Źródłem arsenu w środowisku są czynniki naturalne (np. aktywność wulkaniczna) i czynniki antropogeniczne: spalanie węgla, hutnictwo, intensywne rolnictwo (pestycydy).

Arsen w ilościach toksycznych dla organizmu pochodzi z wody i wdychanego pyłu.
OBOK EFEKTU TOKSYCZNEGO, groźnym działaniem arsenu jest dowiedzione epidemiologicznie DZIAŁANIE RAKOTWÓRCZE

Wykazano wpływ arsenu na zapadalność na raka piersi, płuc i skóry, a także pęcherza, wątroby i nerek. Arsen i jego związki nieorganiczne zostały uznane przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem, IARC (ang. International Agency for Research on Cancer) za karcinogen klasy I, co oznacza, że istnieją przekonujące dane, by uznać, że rakotwórcze działanie arsenu u ludzi zostało udowodnione.

Wraz ze wzrostem stężenia arsenu we krwi następuje wzrost ryzyka nowotworu. Uderzający wpływ stężenia arsenu we krwi na częstość nowotworów w populacji Polek został określony ilościowo przez uczonych z innowacyjnego laboratorium READ-GENE i Uniwersytetu Szczecińskiego.
wykres_aresen

Ponad 3 letnia obserwacja grupy 1700 Polek*, wykazała, że kobiety ze stężeniem arsenu we krwi mniejszym niż 0,6 mg/l prawie 30-krotnie rzadziej zapadały na nowotwory piersi i jajnika, niż kobiety z poziomem arsenu we krwi przekraczającym 0,6 mg/l.

POBIERZ ulotkę