21 stycznia 2021

Szczep koronawirusa B.1.1.7 zidentyfikowany na terenie kraju

POWRÓT

W ramach wspólnego projektu spółek Diagnostyka i genXone, mającego na celu sprawdzenie czy w populacji polskiej pojawił się wariant „brytyjski” (B.1.1.7, VOC-202012/01) koronawirusa SARS-CoV-2, poddano sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) materiał genetyczny wirusa pochodzący z próbek wymazów z nosogardzieli pobranych od pacjentów, u których uzyskano pozytywny wynik badania metodą RT-PCR.

Wariant „brytyjski” zidentyfikowany po raz pierwszy we wrześniu 2020 r. Charakteryzuje się on 17 mutacjami sensownymi, z których dziewięć zmian dotyczy białka S – krytycznego w mechanizmie infekowania komórki. Epidemiolodzy podkreślają, że wariant „brytyjski” może być znacznie bardziej zakaźny, co wiąże się przede wszystkim z mutacją N501Y. Wyższa zakaźność powoduje szybszą transmisję wirusa. Dotychczasowe doniesienia nie wskazują na cięższy przebieg choroby lub zwiększoną śmiertelność.

Do chwili obecnej sekwencjonowaniu NGS poddano ponad 200 próbek, z czego w jednej, pochodzącej z województwa małopolskiego, zidentyfikowano obecność szczepu  B.1.1.7.

Wykryta zmiana została potwierdzona przez globalną bazę danych GISAID, a stosowny raport potwierdzający został już przekazany do Ministerstwa Zdrowia.