23 kwietnia 2020

Testy na Covid-19 w Bydgoszczy!

POWRÓT

Laboratoria medyczne VITALABO z Bydgoszczy, spółka należąca do Grupy DIAGNOSTYKA, wdrożyła pobieranie materiału na badanie wykrywające obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR. Specjalny mobilny punkt pobrań typu „Drive&Go-Thru” właśnie uruchomiono na terenie, udostępnionego przez Miasto Bydgoszcz, parkingu przy Stadionie Zawiszy.

Jak pisaliśmy, jednym z rozwiązań wdrażanych w krajach objętych pandemią COVID-19, jest organizacja specjalnych punktów, w których pobierany jest materiał do badania od dużej liczby pacjentów podwyższonego ryzyka. Zorganizowanie takich punktów pobrań jest wyzwaniem ze względu na konieczność zapewnienia z jednej strony pełnego bezpieczeństwa dla pacjentów i osób pobierających, a z drugiej strony wydajności takiego rozwiązania mierzonej jako ilość pobrań w jednostce czasu.

Skuteczne okazały się zorganizowane m.in. w USA czy Niemczech, punkty pobrań typu „Drive-Through”, polegające na przygotowaniu miejsca dedykowanego tylko i wyłącznie pobraniu materiału do badań w kierunku SARS-CoV-2 w tzw. mobilnych punktach pobrań. Bazując na doświadczeniach z tych skutecznie wdrożonych rozwiązań, DIAGNOSTYKA zaproponowała organizację punktów pobrań, zorganizowanych w specjalnych namiotach „Drive&Go-Thru”. Taka mobilna placówka, może zostać ustawiona w dowolnie wybranym miejscu w dobrym punkcie komunikacyjnym, zapewniając łatwy dojazd dla pacjentów przy jednoczesnym bezpieczeństwie dla osób korzystających oraz obsługującego go personelu medycznego.

– Niezmiernie cieszymy się, że Bydgoszcz dołącza do miast, w których Grupa DIAGNOSTYKA wraz z lokalnymi Laboratoriami przeprowadzać będzie u personelu medycznego, będącego na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, testy na obecność SARS-CoV-2. Pragniemy podziękować za zaangażowanie w projekt władzom Bydgoszczy, i jednocześnie zachęcić do przyłączenia się do inicjatywy kolejnych Partnerów Medyków, dzięki czemu będziemy mogli przebadać jeszcze więcej medyków, a tym samym zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa – mówi dr Anna Pietrykowska, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej w laboratoriach Vitalabo

Kolejny (po Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Łodzi i Gdyni) mobilny punkt pobrań do badań w kierunku SARS-CoV-2 rozpoczął właśnie pracę na terenie udostępnionego przez Miasto Bydgoszcz, parkingu przy Stadionie Zawiszy. Placówka działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

Badania wykonywane są metodą real time RT-PCR, testami z certyfikatem CE-IVD, zwalidowanymi i zgodnymi z rekomendacjami WHO. Badania realizowane są na mocy ścisłej współpracy Vitalabo z władzami Bydgoszczy oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy.

– Współpraca przebiega bardzo sprawnie i z zachowaniem wszelkich procedur epidemiologicznych: raportujemy wyniki, wymieniamy informacje, wspólnie pracujemy nad tym, aby nasze działania przyczyniały się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów podwyższonego ryzyka, a tym samym bezpieczeństwa nas wszystkich – dodał Patryk Preis, Wiceprezes Zarządu laboratoriów medycznych Vitalabo.

Więcej informacji o ofercie badań można uzyskać pod numerem Infolinii Vitalabo: 660 140 310.