20 czerwca 2017

Ukąszenie kleszcza – co dalej?

POWRÓT

W mediach wiele mówi się o groźnych konsekwencjach ukąszenia przez kleszcza. Niestety większość z tych doniesień jest prawdziwa. Z naszych obserwacji wynika, że przynajmniej 30% kleszczy przenosi boreliozę. A to nie jedyna choroba, którą ten pajęczak może nas zainfekować.

Borelioza to najczęstsza choroba przenoszona przez kleszcze. Nie leczona prowadzi do:

  • uszkodzenia stawów
  • uszkodzenia mięśnia sercowego
  • uszkodzenia układu nerwowego
  • przewlekłego, zanikowego zapalenia skóry
  • zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych.

Ponadto, kleszcze przenoszą też inne czynniki chorobotwórcze, powodujące tzw. koinfekcje odkleszczowe, takie jak:

Co zrobić w przypadku ukąszenia? Diagnostyka zakażeń

Borelioza

Laboratoryjna diagnostyka boreliozy opiera się na wykrywaniu przeciwciał przeciw Borreli we krwi pacjenta w klasie IgM i IgG, Aktualny, rekomendowany algorytm diagnostyki laboratoryjnej boreliozy obejmuje 2 etapy:

  1. Badanie metodą ELISA, po 3-4 tygodniach od zakażenia (borelioza IgM, borelioza IgG)

Metoda ELISA jest bardzo czuła, co umożliwia wykrycie nawet niewielkiej ilości przeciwciał, ale nie jest w pełni swoista. Oznacza to, że dodatni wynik badania może być spowodowany infekcją inną niż borelioza, bądź też innymi czynnikami interferującymi. Dlatego:

  1. Wynik dodatni lub wątpliwy uzyskany z użyciem metody ELISA należy potwierdzić badaniem techniką Western Blot (Immunoblot) (borelioza IgG met. Western Blot, borelioza IgM met. Western Blot)

W rzadkich, określonych przypadkach klinicznych, lekarz może zalecić oznaczenie materiału genetycznego krętka boreliozy we krwi lub innej tkance pacjenta z użyciem metod molekularnych (PCR).

Inne infekcje odkleszczowe

Inne choroby przenoszone przez kleszcze również mogą być poważnym zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia. DIAGNOSTYKA dysponuje m.in. następującymi testami, wykrywającymi infekcje odkleszczowe:

TBE (wirus odkleszczowego zapalania mózgu) – przeciwciała IgM i IgG

Babesia microti – przeciwciała IgM i IgG

Anaplasma phagocytophilum – przeciwciała IgM i IgG

Bartoneloza (B.henselae, B.quintana) – – przeciwciała IgM i IgG

Koinfekcje boreliozy

Przebieg boreliozy może być komplikowany współistniejącymi chorobami infekcyjnymi, przenoszonymi drogą inną niż odkleszczowa. Na ich obecność wskazywać mogą dodatnie wyniki poniższych badań:

Mycoplasma pneumoniae IgM i IgG

Chlamydia pneumoniae IgM i IgG

Chlamydia trachomatis IgM i IgG

Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG, IgM, IgA

Parvowirus B19 IgM I IgG

Choroby odkleszczowe i te współistniejące z boreliozą są szczególnie niebezpieczne w przypadku osób o obniżonej oporności: nosicieli HIV, chorych na AIDS, w leczeniu immunosupresyjnym, osób starszych i dzieci, zwłaszcza w przypadku zbyt późnego włączenia terapii.

UWAGA! W przypadku badań serologicznych, należy pamiętać o zjawisku okienka serologicznego. Testy serologiczne polegają na wykrywaniu przeciwciał przeciwko danemu patogenowi, a te mogą się pojawić dopiero 2-4 tygodnie od zainfekowania.

Czytaj również artykuł Uwaga kleszcz

Drukowanie
POBIERZ ULOTKĘ