20 czerwca 2017

Ukąszenie kleszcza – co dalej?

W mediach wiele mówi się o groźnych konsekwencjach ukąszenia przez kleszcza. Niestety większość z tych doniesień jest prawdziwa. Z naszych obserwacji wynika, że przynajmniej 30% kleszczy przenosi boreliozę. A to nie jedyna choroba, którą ten pajęczak może nas zainfekować.

Borelioza to najczęstsza choroba przenoszona przez kleszcze. Nie leczona prowadzi do:

 • uszkodzenia stawów
 • uszkodzenia mięśnia sercowego
 • uszkodzenia układu nerwowego
 • przewlekłego, zanikowego zapalenia skóry
 • zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych.

 

Ponadto, kleszcze przenoszą też inne czynniki chorobotwórcze, powodujące tzw. koinfekcje odkleszczowe, takie jak:

 • wirus odkleszczowego zapalenia mózgu (TBE)
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Chlamydia pneumoniae
 • Yersinia enterocolitica
 • Babesia microti,
 • Anaplasma phagocitophilum,
 • Bartonella henselae,
 • Bartonella Quintana
 • Ehrlichia chaffeensis

 

Co zrobić w przypadku ukąszenia? Diagnostyka zakażeń

Borelioza

Jeśli kleszcz pozostaje w naszej skórze albo właśnie go usunęliśmy mamy możliwość wykonania badania genetycznego samego pajęczaka, w kierunku nosicielstwa krętków bakterii borrelia burgdorferi. W tym celu należy:

 1. Ostrożnie usunąć kleszcza ze skóry i umieścić go w jałowym pojemniku, najlepiej przeznaczonym do pobierania moczu do badań laboratoryjnych
 2. Dostarczyć kleszcza (lub jego fragmenty) do placówki DIAGNOSTYKI. W laboratorium wykonamy badanie molekularne materiału pozyskanego z kleszcza(Borelioza z kleszcza). Jeśli test będzie miał wynik ujemny, to kleszcz nie był nosicielem i tym samym nie mógł nas zainfekować.

 

Jeśli nie udało nam się zachować kleszcza (lub nawet jego części), możemy wykonać badania serologiczne (tzn. poziomu przeciwciał):

oraz

 • bardziej specjalistyczne badania Borelioza IgG i IgM metodą BLOT

 

Koinfekcje odkleszczowe

Inne choroby przenoszone przez kleszcze również mogą być poważnym zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia. DIAGNOSTYKA dysponuje następującymi testami, wykrywającymi infekcje odkleszczowe:

 • Panel infekcji odkleszczowych I: Babesia microti, Anaplasma phagocitophilum, Bartonella henselae, Bartonella Quintana, Ehrlichia chaffeensis
 • Panel infekci odkleszczowych II: Mycoplasma pneumoniae IgM/IgG, Chlamydia pneumoniae IgM/IgG, Yersinia enterocolitica IgA/IgG
 • TBE (wirus odkleszczowego zapalania mózgu) – przeciwciała IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym
 • Babesia microti – przeciwciała IgG/M
 • Anaplasma phagocytophilum -przeciwciała IgG/M

 

UWAGA! W przypadku badań serologicznych, należy pamiętać o zjawisku okienka serologicznego. Testy serologiczne polegają na wykrywaniu przeciwciał przeciwko danemu patogenowi, a te mogą się pojawić dopiero 2-4 tygodnie od zainfekowania. Ten problem nie występuje w przypadku molekularnego badania kleszcza – wykrywamy wtedy bezpośrednio DNA bakterii chorobotwórczej.

Czytaj również artykuł Uwaga kleszcz

Drukowanie
POBIERZ ULOTKĘ