Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

ALK-FISH – badanie rearanżacji genu ALK

Kod oferty: 3766
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

ALK-FISH – badanie rearanżacji genu ALK. Badanie metodą FISH rearanżacji w obrębie genu ALK komórek nowotworowych, istotne dla wyboru celowanej terapii i oceny rokowania u chorych na nowotwór. 

Więcej informacji

Określenie rearanżacji w obrębie genu ALK komórek nowotworowych jest istotne dla wyboru celowanej terapii i oceny rokowania u chorych. Określenie nieprawidłowości molekularnych związanych z progresją nowotworu jest pozwala na wskazanie leku, dla którego punktem uchwytu są zidentyfikowane zaburzenia. Leczeniu ustalone w ten sposób jest skuteczniejsze i mniej toksyczne. U chorych, u których wykryto rearanżacje w obrębie pewnych onkogenów (np. genu ALK) określona terapia molekularna przynosi lepsze efekty niż chemioterapia standardowa. U chorych bez mutacji tego typu skuteczność celowanej terapii wyrażona odsetkiem odpowiedzi i czasem przeżycia bez progresji nowotworu, jest słabsza. Rearanżacja genu ALK w komórkach nowotworowych określana jest metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ, FISH (ang. fluorescent in situ hybridization), w utrwalonym materiale biologicznym zawierającym tkankę nowotworu.