Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Badanie mutacji onkogenów i genów fuzyjnych (rearanżacji) w chorobach nowotworowych

Kod oferty: 4891
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Badanie genów fuzyjnych ALK, NTRK, RET, ROS1 w raku płuca. Badanie genów fuzyjnych ALK, NTRK, RET, ROS1, markerów predykcyjnych istotnych dla doboru leczenia celowanego raka płuca.

Więcej informacji

Konieczne uzupełnienie Zlecenia i Deklaracji Świadomej Zgody na badanie genetyczne.  Znajomość molekularnych markerów predykcyjnych raka płuc pozwala na wprowadzenie terapii ukierunkowanej molekularnie, wykorzystujących drobnocząsteczkowe inhibitory odpowiednich kinaz tyrozynowych. Markerami tego typu są, m.in. rearanżacje genów ALK, RET, ROS1 i NTRK1-3, dla których  partnerami fuzyjnymi jest cały szereg różnych genów. Test przeznaczony jest dla chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP). Geny fuzyjne ALK, NTRK, RET, ROS1 w raku płuca są czynnikiem predykcyjnym w doborze leczenia celowanego.