Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Borelioza IgG w PMR met. Western Blot

Kod oferty: 3575
Kod ICD: S23

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Borelioza IgG w PMR met. western-blot. Potwierdzenie metodą Western blot immunoreaktywności przeciwciał IgG dla istotnych diagnostycznie antygenów krętków Borrelia spp w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR). Potwierdzenie wewnątrzpłynowej syntezy swoistych przeciwciał.

Więcej informacji

Badanie wykonywane w diagnostyce serologicznej neuroboreliozy, stanowiące potwierdzenie specyficzności przeciwkrętkowych przeciwciał IgG wykrytych metodą ELIZA w PMR. Badanie w PMR powinno być wykonywane jednoczasowo z badaniem krwi dla  weryfikacji pochodzenia IgG. Stężenie i charakterystyka IgG w PMR i surowicy są różne z powodu sekwestracji anatomicznej utrudniającej dostęp antygenów i limfocytów do struktur CUN i istnienia biochemicznej bariery krew-mózg pomiędzy naczyniami i tkanką mózgu. Porównywanie wyników blotów z PMR i  krwi  pozwala na ustalenie, czy doszło do wewnątrzoponowej syntezy immunoglobulin czy syntezy ogólnoustrojowej.
W badaniu określana jest reaktywność PMR w stosunku do diagnostycznie istotnych antygenów Borrelia spp:  markera wczesnej fazy zakażenia VlsE, wysoko specyficznego białka p39 (BmpA) i późnego markera zakażenia p83. Pozostałe antygeny to immunogenne lipidy błonowe i pięć antygenów białkowych.
Spektrum antygenów uwzględnionych przy określaniu immunoreaktywności przeciwciał IgG w PMR za pomocą blotu obejmuje:
•    rekombinowane antygeny VlsE Borrelia spp stanowiące wczesny wskaźnik infekcji:
B. afzelii – VlsE Ba; B. burgdorferi sensu stricto – VlsE Bb i B. garinii –VlsE Bg •    lipidy ekstrahowane z błony bakteryjnej stanowiące częsty wskaźnik późnej infekcji B. afzelii – Ba; B. burgdorferi sensu stricto – Bb, •    rekombinowane białko p83 B. burgdorferi sensu stricto stanowiące częsty wskaźnik późnej infekcji •    rekombinowana flagelina (p41) i BmpA (p39) z B. afzelii •    rekombinowane specyficzne, dimeryczne białko OspC advanced,(ang. Outer Surface Protein C), p25 B. afzelii, B. burgdorferi sensu stricto i B. garinii.
•    rekombinowane, oczyszczone chromatograficznie białka B. burgdorferi sensu stricto: p58, p21, p20, p18.