nazwa badania

Bruceloza met. OWD

kod oferty

437

kod ICD

S45

Bruceloza met. OWD - Krótko o badaniu

Diagnostyka serologiczna brucelozy. Oznaczenie metodą OWD (odczyn wiązania dopełniacza) przeciwciał specyficznych dla antygenów bakterii z rodzaju Brucella, będących czynnikiem etiologicznym brucelozy. 

Bruceloza met. OWD - Więcej informacji

Oznaczenie metodą OWD przeciwciał IgG specyficznych dla antygenów bakterii z rodzaju Brucella, będących czynnikiem etiologicznym brucelozy. Bruceloza jest powodowaną przez bakterie z rodzaju Brucella odzwierzęcą chorobą o zasięgu światowym. Patogenem są małe, tlenowe, gram ujemne bakterie, bytujące wewnątrzkomórkowo w organizmach zwierząt domowych: bydła, kóz, świń i owiec oraz dziko żyjących: przykładowo zajęcy, występujące w ich mleku, moczu, wodach płodowych i innych płynach ustrojowych. Kontakt z zakażonymi zwierzętami lub produktami z nich pochodzącymi powoduje brucelozę u ludzi. Bakterie z rodzaju Brucella są używane jako broń biologiczna. Do tej pory zidentyfikowano 7 gatunków Brucella,  z czego 4 powodują zakażenia ludzi. Bakterie Brucella zakażają komórki fagocytujące i niefagocytujące organizmu i posiadają mechanizmy pozwalające na wymykanie się układowi odpornościowemu, dzięki czemu powodują choroby systemowe mogące dotyczyć wszystkich narządów. Objawy są najczęściej niespecyficzne i trudne do rozpoznania. Należą do nich: gorączka, bóle i zmiany w stawach, bóle głowy, depresja, zmęczenie, ból brzucha, biegunka, zaparcia, kaszel, zatrzymanie moczu, osłabienie, zmiany skórne, hepatosplenomegalia, objawy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. Bruceloza może być klasyfikowana jako postać: subkliniczna, ostra, podostra i przewlekła. Do zakażenia ludzi najczęściej dochodzi drogą pokarmową, na skutek spożycia niepasteryzowanego mleka koziego lub produktów z niego pochodzących, a także poprzez uszkodzoną skórę lub drogą wziewną. Narażeni są szczególnie pracownicy rzeźni, obór, mleczarze, weterynarze i pracownicy laboratoriów mikrobiologicznych. Śmiertelność choroby jest niewielka i głównie spowodowana bakteryjnym zapaleniem wsierdzia. Niektóre obszary świata, w których bruceloza występuje endemicznie, uważa są za regiony wysokiego ryzyka zakażenia, przykładowo: kraje basenu morza śródziemnego, Azja, Afryka, Europa Wschodnia, Bliski Wschód, Ameryka Południowa i Środkowa). Jako pierwsze w przebiegu zakażenia bakterią wykrywane są przeciwciała IgM, które świadczą o ostrej postaci brucelozy i ich stężenie maleje w 2 do 3 miesięcy po zakażeniu. Wspólna obecność przeciwciał IgG i IgM  również jest charakterystyczna dla ostrej postaci choroby, natomiast przeciwciał IgG i IgA  lub wyłączne IgG,  dla postaci przewlekłej lub stanu po  zakażeniu przebytym w przeszłości. Badanie wykonywane jest metodą wiązania dopełniacza (OWD) i wykrywa obecność przeciwciał IgG specyficznych dla antygenów Brucella. Oznaczenie zwykle daje wynik dodatni tylko w trakcie lub krótko po ostrej fazie zakażenia. Wynik podawany jest w sposób półilościowy poprzez określenie miana.

Więcej

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Przeciwciała heterofilne.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wynik dodatni: niedawne zakażenie.

Bruceloza met. OWD - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt Bruceloza met. OWD został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter