Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Chlamydia pneumoniae IgM Western Blot

Kod oferty: 12015
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Krótko o badaniu

Chlamydia pneumoniae IgM Western Blot. Test potwierdzeniowy w diagnostyce serologicznej zakażenia Chlamydia pneumoniae.

Więcej informacji

Chlamydia pneumoniae (C. pneumoniae) jest najbardziej rozpowszechnionym w populacji ludzkiej gatunkiem Chlamydiaceae, powodującym w ostatnich latach rosnącą liczbę ostrych lub przewlekłych infekcji. Do zakażenia pierwotnego C. pneumoniae dochodzi na ogół między 5 a 18 rokiem życia. Głównymi objawami klinicznymi zakażenia są: nieżyt nosa, zapalenie zatok, zapalenie ucha środkowego, zapalenie gardła, zapalenie oskrzeli, atypowe zapalenie płuc z nieproduktywnym (suchym) kaszlem i niewyraźnymi objawami osłuchowymi.
W przebiegu zakażenia chlamydiami produkcja swoistych przeciwciał wszystkich klas jest dość późna. Przeciwciała IgM produkowane są w 2 i 3 tygodniu po ujawnieniu się choroby, przeciwciała IgA i IgG od 6 do 8 tygodnia. Najogólniej: w przypadku zakażenia pierwotnego stężenie IgM i IgA osiąga maksimum i widocznie spada, a stężenie IgG po osiągnięciu maksimum utrzymuje się na wysokim poziomie; w przypadku zakażenia chronicznego stężenie IgM spada, a stężenia IgA i IgG utrzymują plateau.  Interpretację wariantów serokonwersji w przypadku zakażenia C. pneumoniae, dla poszczególnych klas przeciwciał, przedstawiono poniżej. IgM: obecność IgM przy braku IgA i / lub IgG świadczy o niedawnym zakażeniu pierwotnym; IgM na ogół nie są wytwarzane w przypadku zakażeń ponownych; IgA: są wytwarzane później niż IgM; ich wzrost jest typowy dla zakażeń ponownych; są uznawane za marker aktywnego zakażenia.
IgG: wyłączna obecność przeciwciał IgG bez klinicznych objawów choroby jest charakterystyczna dla okresu pozakaźnego, świadcząc o zakażeniu przebytym w przeszłości. Serokonwersja lub czterokrotny wzrost stężenia przeciwciał w próbkach surowicy z dwóch pobrań: na początku choroby i po 2 3 tygodniach, jest wyraźną przesłanką o aktywnym zakażeniu. Przeciwciała swoiste dla antygenów Chlamydia mogą utrzymywać się przez długi czas (miesiące, a nawet lata), co nie oznacza aktywnego zakażenia.
Elementami blotu zastosowanego w badaniu są antygeny charakterystyczne dla C. pneumoniae i Chlamydia spp.:
MOMP (ang. dominant major outer membrane protein) – główne białko zewnatrzbłonowe, gatunkowo swoiste dla C. pneumoniae, o charakterze strukturalnym i metabolicznym MOMP1 – isoforma białka MOMP powstała w wyniku modyfikacji potranslacyjnych OMP2 (ang. outer membrane protein) – zewnątrzbłonowe białko 2, strukturalne białko gatunkowo swoiste dla C. pneumoniae OMP4 – zewnątrzbłonowe białko strukturalne OMP5 – zewnątrzbłonowe białko strukturalne P54 – immunodominujący antigen zewnętrzny, wysoko swoisty dla C. pneumoniae, czuły marker diagnostyczny ostrej fazy zakażenia.