Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

EarlyCDT-Lung

Kod oferty: 3462
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

EarlyCDT®-Lung. Identyfikacja autoprzeciwciał swoistych dla antygenów raka płuca, zwiększająca prawdopodobieństwo wczesnego rozpoznania raka płuca u osób z grupy wysokiego ryzyka oraz u pacjentów z guzkami płucnymi nieokreślonego charakteru ujawnionymi w tomografii komputerowej.

Badanie wykonywane na podstawie zlecenia lekarskiego (do pobrania ze strony: https://diag.pl/pacjent/poradnik-pacjenta/).

Więcej informacji

EarlyCDT-Lung jest testem immunoenzymatycznym identyfikującym autoprzeciwciała towarzyszące rozwojowi raka płuca, we wczesnym, przedklinicznym, stadium nowotworu, potencjalnie na 4 lata przed manifestacją kliniczną. W teście wykrywane są autoprzeciwciała dla panelu siedmiu antygenów: CAGE, GBU4-5, HuD, MAGE A4, NY-ESO-1, p53 i SOX2 należących do  antygenów towarzyszących nowotworowi TAAs (ang. tumour-associated antigens). TAAs  rozpoznawane przez układ odpornościowy jako struktury obce generują swoistą odpowiedź humoralną. Obecność autoprzeciwciał dla TAAs (a-TAAs) okazała się znacznie wcześniejszym biomarkerem złośliwego nowotworu płuca niż obecność w krążeniu ich „macierzystych” TAAs. Układ odpornościowy reaguje  wytwarzaniem przeciwciał a-TAAs na TAAs w stężeniach nieuchwytnych dla testów immunochemicznych. Dodatkowymi atutami a-TAAs jako biomarkera nowotworu są sprzyjające kumulacji stabilność biochemiczna i długi okres półtrwania w krążeniu.  Diagnostyczną przydatność TAAs obniża możliwość pomiaru po przekroczeniu przez nowotwór masy przesądzającej o gorszym rokowaniu i nietrwałość w próbce wynaczynionej krwi.  EarlyCDT-Lung zwiększa prawdopodobieństwo wczesnego rozpoznania raka płuca u osób z grupy wysokiego ryzyka oraz stratyfikuje ryzyko raka u osób z wykrytymi w LDCT klatki piersiowej guzkami płucnymi nieokreślonego charakteru (w  > 95% mają charakter łagodny). O wykonaniu EarlyCDT-Lung decyduje lekarz, który dokonuje interpretacji wyniku w oparciu o całość dostępnych danych klinicznych i wyniki innych badań laboratoryjnych. Ryzyko zachorowania na raka płuca jest wypadkową wieku, płci, historii palenia, ekspozycji środowiskowych (na kurz, azbest, substancje radioaktywne), rozedmy lub  POChP w historii choroby oraz raka płuca u krewnego pierwszego stopnia w wywiadzie rodzinnym.
Intensywność palenia kwalifikująca do grupy wysokiego ryzyka dotyczy: osób w wieku ≥50 lat o intensywności palenia 20 paczkolat (paczka dziennie przez 20 lat) oraz osób w wieku 40-49 lat o intensywności palenia 20 paczkolat, poddanych co najmniej jednemu dodatkowemu czynnikowi ryzyka. Badanie jest niezalecane dla osób ze zdiagnozowaną w przeszłości chorobą nowotworową z wyjątkiem podstawnokomórkowego raka skóry.