Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

EGFR (ctDNA) – badanie mutacji EGFR w wolnokrążącym DNA (płynna biopsja)

Kod oferty: 3934
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

EGFR (ctDNA) - badanie mutacji EGFR w wolnokrążącym DNA nowotworowym, ctDNA (płynna biopsja). Badanie mutacji EGFR przed leczeniem niedrobnokomórkowego raka płuca, NDRP w przypadku niedostępnego materiału tkankowego. Badanie mutacji EGFR po progresji w celu ustalenia obecności wtórnej mutacji oporności T790M.

Więcej informacji

Konieczne uzupełnienie Zlecenia i Deklaracji Świadomej Zgody na badanie genetyczne.
Badanie mutacji EGFR przed leczeniem niedrobnokomórkowego raka płuca, NDRP w przypadku niedostępnego materiału tkankowego. Badanie mutacji EGFR po progresji w celu ustalenia obecności wtórnej mutacji oporności T790M. Określenie mutacji w obrębie genu EGFR komórek NDRP jest istotne dla wyboru ukierunkowanej molekularnie terapii i oceny rokowania u chorych na nowotwór. Leki  przeciwnowotworowe ukierunkowane na EGFR (tzw. inhibitory EGFR) działają na prawidłową postać EGFR i prawidłowy szlak transmisji sygnałów (wilde-type), a są bezskuteczne w przypadku zmutowanych wariantów receptora i jego szlaku transmisji (przykładowo w przypadku mutacji aktywującej). Niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP) jest najczęstszym z nowotworów płuc stwierdzanych w Polsce, częściej niż innych krajach rozpoznawanym w wyższym stopniu klinicznego zaawansowania. Do NDRP zaliczane są: rak płaskonabłonkowy, gruczołowy z oskrzelikowo-pęcherzykowym i rak wielkokomórkowy. W badaniu analizowane są mutacje bezkomórkowego krążącego DNA nowotworowego, ctDNA  (ang. cell-free circulating tumour DNA), który znajduje się we krwi chorego obok krążących komórek nowotworowych (z ang. circulating tumour cells, CTCs) i pobierany jest na zasadzie płynnej biopsji w próbce krwi.