Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

FGFR3 – badanie mutacji genu FGFR3

Kod oferty: 4894
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

FGFR3 - badanie mutacji genu FGFR3. Test przeznaczony jest dla chorych na raka pęcherza moczowego. Obecność mutacji FGFR3 związana jest z odpowiedzią na leczenie erdafitinibem.

Więcej informacji

Konieczne uzupełnienie Zlecenia i Deklaracji Świadomej Zgody na badanie genetyczne.  Czynniki wzrostu fibroblastów i ich receptory, FGFR (ang. fibroblast growth factor receptor), regulują proliferację, różnicowanie, przeżywalność i migrację komórek, a zaburzenia sygnalizacji szlaku FGF/FGFR prowadzić mogą do rozwoju nowotworów. Rodzina receptorów FGFR obejmuje cztery receptory, tj. FGFR1, FGFR2, FGFR3 i FGFR4, posiadających 7 izoform, a każdy z czynników FGF może funkcjonować jako ligand dla więcej niż jednej z nich. Nieprawidłowa ekspresja receptorów FGFR i ich ligandów oraz mutacje w kodujących je genach wykazano  m.in. w raku pęcherza moczowego, prostaty, płuc i raku żołądka. Zaburzenia szlaku FGF/FGFR mogą wiązać się z niewrażliwością komórek nowotworowych na terapię. Eerdafitinib, lek należący do klasy inhibitorów kinaz FGFR, oddziałuje na receptory czynników wzrostu zaangażowane we wzrost i podział komórek. Lek przeznaczony jest dla pacjentów, u których nowotwór postępował w trakcie lub po chemioterapii związkami platyny oraz ma określone zmiany genetyczne w obrębie FGFR3 oraz FGFR2. Został dopuszczony do leczenia nowotworów układu moczowego z aberracjami FGFR, zarówno w monoterapii jak i w skojarzeniu z immunoterapią. Obecność mutacji FGFR2 i FGFR3 związana jest z odpowiedzią na leczenie substancją czynną erdafitinib (BALVERSA™).