Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

FoodScan IgG 112

Kod oferty: 3266
Kod ICD: --

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

FoodScan IgG 112. Oznaczenie  alergenowo-specyficznych IgG w diagnostyce nietolerancji pokarmowej.

Więcej informacji

Test daje możliwość oznaczenia 112 składników pokarmowych mogących powodować nadwrażliwość pokarmową związaną ze specyficznymi przeciwciałami IgG. Zaburzenie ciągłości bariery jelitowej może być przyczyną aktywacji zapalnej odpowiedzi odpornościowej: miejscowej (w tkankach jelita)  i/lub uogólnionej. Wzrost przesiąkliwości jelitowej związanej z miejscowym stanem zapalnym umożliwia przenikanie do układu krwionośnego niewystarczająco rozłożonych składników pokarmowych i następczej aktywacji układu odpornościowego. Dochodzić może do aktywacji układu dopełniacza, wytworzenia swoistych immunoglobulin IgA i IgG oraz tworzenia kompleksów immunologicznych z alergenów i stymulowanych przez nie, swoistych przeciwciał. W konsekwencji rozwija się stan zapalny o różnym umiejscowieniu. Z uwagi na opóźniony charakter reakcji: do kilku dni po spożyciu uczulającego pokarmu i mnogość możliwych objawów: zmiany skórne, depresja, zespół chronicznego zmęczenia, otyłość, nadciśnienie tętnicze, migrenowe bóle głowy i szereg innych, identyfikacja alergizujących pokarmów na podstawie wywiadu jest praktycznie niemożliwa. Przyczynowa eliminacja nadwrażliwości pokarmowej wymaga identyfikacji składników pokarmowych wywołujących nadwrażliwość dla wdrożenia odpowiedniej diety eliminacyjnej (eliminacja pokarmów wywołujących nadwrażliwość).