Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

FoodScan IgG, IgA 112

Kod oferty: 3268
Kod ICD: --

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

FoodScan IgG, IgA 112. Oznaczenie  alergenowo-specyficznych IgG i IgA w diagnostyce nietolerancji pokarmowej.

Więcej informacji

Test daje możliwość oznaczenia 112 składników pokarmowych mogących powodować nadwrażliwość pokarmową związaną ze specyficznymi przeciwciałami IgG i IgA. Zaburzenie ciągłości bariery jelitowej może być przyczyną aktywacji zapalnej odpowiedzi odpornościowej: miejscowej (w tkankach jelita)  i/lub uogólnionej. Wzrost przesiąkliwości jelitowej związanej z miejscowym stanem zapalnym umożliwia przenikanie do układu krwionośnego niewystarczająco rozłożonych składników pokarmowych i następczej aktywacji układu odpornościowego. Dochodzić może do aktywacji układu dopełniacza, wytworzenia swoistych immunoglobulin IgA i IgG oraz tworzenia kompleksów immunologicznych z alergenów i stymulowanych przez nie, swoistych przeciwciał. W konsekwencji rozwija się stan zapalny o różnym umiejscowieniu. Z uwagi na opóźniony charakter reakcji: do kilku dni po spożyciu uczulającego pokarmu i mnogość możliwych objawów: zmiany skórne, depresja, zespół chronicznego zmęczenia, otyłość, nadciśnienie tętnicze, migrenowe bóle głowy i szereg innych, identyfikacja alergizujących pokarmów na podstawie wywiadu jest praktycznie niemożliwa. Przyczynowa eliminacja nadwrażliwości pokarmowej wymaga identyfikacji składników pokarmowych wywołujących nadwrażliwość dla wdrożenia odpowiedniej diety eliminacyjnej (eliminacja pokarmów wywołujących nadwrażliwość).