Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

HER – 2 met. FISH

Kod oferty: 3823
Kod ICD: --

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

HER - 2 met. FISH. Badanie metodą FISH pozwalające na ustalenie terapii nowotworu piersi celowanej molekularnie (spersonalizowanej), czyli na dobór najskuteczniejszej terapii  dla nowotworu piersi występującego u danej chorej.

Więcej informacji

Badanie pozwalające na ustalenie terapii nowotworu piersi celowanej molekularnie (spersonalizowanej), czyli na dobór najskuteczniejszej terapii  dla nowotworu piersi występującego u danej chorej. Gen HER2 (NEU, ERBB-2) zlokalizowany w chromosomie 17q21, koduje glikoproteinę p185 stanowiącą receptor transbłonowy o aktywności kinazy tyrozynowej. Wykazano związek pomiędzy amplifikacją genu HER2 i nadekspresją jego receptora, a rokowaniem u chorych na raka piersi i odpowiedzią na leczenie. Oznaczanie  w komórkach nowotworowych  amplifikacji genu HER2 techniką FISH (fluorescencyjna hybrydyzacja „in situ”) jest standardem diagnostycznym u chorych na raka piersi. FISH jest zalecana zwłaszcza, gdy wynik badania ekspresji białka powierzchniowego jest niejednoznaczny. FISH pozwala na dobór optymalnej terapii dla rodzaju nowotworu piersi u chorego – molekularne celowanie leczenia. Badanie wykonywane jest w bloczkach parafinowych zwierających utrwaloną tkankę nowotworową. Badanie jest wykonywane metodą hybrydyzacji in situ, ISH (ang. In situ hybridization) w wariancie FISH lub CISH (chromogenic ISH).