Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG

Kod oferty: 355
Kod ICD: F64
Kategoria badań: CIĄŻA, INFEKCJE

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Jakościowe oznaczenie przeciwciał IgG specyficznych dla antygenów wirusa opryszczki zwykłej (Herpes simplex virus – HSV) w surowicy krwi żylnej, przydatne w diagnostyce serologicznej zakażenia wirusem opryszczki.

Więcej informacji

Jakościowe oznaczenie przeciwciał IgG specyficznych dla antygenów wirusa opryszczki zwykłej (Herpes simplex virus – HSV) w surowicy, przydatne w diagnostyce serologicznej zakażenia wirusem opryszczki. Wirus opryszczki – HSV (Herpes simplex virus) jest szeroko rozpowszechnionym w populacji patogenem powodującym zróżnicowane stany chorobowe. Bez względu na umiejscowienie zakażenia, wirus posiada możliwość pozostawania w długotrwałym stanie latencji (uśpienia), a następnie reaktywacji pod wpływem czynników zewnętrznych, jak promieniowanie UV, urazy mechaniczne lub wewnętrznych, głównie spadku odporności. Reaktywacja prowadzi do nawrotu choroby. Wyróżniane są dwa typy wirusa: HSV-1 i HSV-2, blisko ze sobą spokrewnione, lecz wykazujące różnice w epidemiologii. HSV powoduje generalnie zakażenia skórne i błon śluzowych, umiejscowione na wargach i w jamie ustnej – głównie HSV-1 lub na narządach płciowych – głównie HSV-2. Wirus wykazuje również zdolność zakażania układu nerwowego, utajenia w komórkach nerwowych i nawrotowych zakażeń w miejscach zakończeń nerwów. W 80% zakażenie przebiega w sposób bezobjawowy, jednak u osób z obniżoną odpornością (chorych onkologicznych, transplantologicznych i leczonych supresyjnie) może dochodzić do uogólnionego zakażenia i komplikacji zagrażających życiu (np. zakażenia mózgu, wyprysk opryszczkowy). U noworodków zakażenie nabyte w trakcie porodu w drogach rodnych wykazuje wysoką chorobotwórczość i śmiertelność. W początkowych stadiach zakażenia poziom specyficznych IgG może być nieoznaczalny i zaczyna wzrastać 1 – 2 tygodnie po wystąpieniu objawów zakażenia pierwotnego. Maksimum osiągane jest w 6 – 8 tygodniu. Poziom przeciwciał może obniżać się do poziomu nieoznaczalnego w okresach pomiędzy reaktywacjami. Oznaczenie znajduje głównie zastosowanie do potwierdzania serokonwersji w wyniku zakażenia przebytego w przeszłości. Alternatywną nazwą wirusa jest HHV (z ang. Human Herpes Virus, ludzki wirus herpes).

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Przeciwciała heterofilne; reaktywność krzyżowa z przeciwciałami specyficznymi dla wirusów półpaśca, cytomegalii i wirusa Epsteina-Barr (EBV). Zbyt szybkie wykonanie oznaczenia po zakażeniu pierwotnym; supresja układu odpornościowego. 

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Obecność: przebyte w przeszłości zakażenie HSV. 

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD

Badania znajdziesz w pakietach