Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM

Kod oferty: 356
Kod ICD: F65
Kategoria badań: CIĄŻA, INFEKCJE

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Jakościowe oznaczenie przeciwciał IgM specyficznych dla antygenów wirusa opryszczki zwykłej (Herpes simplex virus – HSV) w surowicy krwi żylnej, przydatne w diagnostyce serologicznej zakażenia wirusem opryszczki.

Więcej informacji

Jakościowe oznaczenie przeciwciał IgM specyficznych dla antygenów wirusa opryszczki zwykłej (Herpes simplex virus – HSV) w surowicy, przydatne w diagnostyce serologicznej zakażenia wirusem opryszczki. HSV jest szeroko rozpowszechnionym w populacji patogenem powodującym zróżnicowane stany chorobowe. Bez względu na umiejscowienie zakażenia, wirus posiada możliwość pozostawania w długotrwałym stanie latencji (uśpienia), a następnie reaktywacji pod wpływem czynników zewnętrznych, jak promieniowanie UV, urazy mechaniczne lub wewnętrznych, głównie spadku odporności. Reaktywacja prowadzi do nawrotu choroby. Wyróżniane są dwa typy wirusa: HSV-1 i HSV-2, blisko ze sobą spokrewnione, lecz wykazujące różnice w epidemiologii. HSV powoduje generalnie zakażenia skórne i błon śluzowych, umiejscowione na wargach i w jamie ustnej – głównie HSV-1 lub na narządach płciowych – głównie HSV-2. Wirus wykazuje również zdolność zakażania układu nerwowego, utajenia w komórkach nerwowych i nawrotowych zakażeń w miejscach zakończeń nerwów. W 80% zakażenie przebiega w sposób bezobjawowy, jednak u osób z obniżoną odpornością (chorych onkologicznych, transplantologicznych i leczonych supresyjnie)  może dochodzić do uogólnionego zakażenia i komplikacji zagrażających życiu (np. zakażenia mózgu, wyprysk opryszczkowy). U noworodków zakażenie nabyte w trakcie porodu w drogach rodnych wykazuje wysoką chorobotwórczość i śmiertelność. Oznaczenie przeciwciał IgM specyficznych dla HSV znajduje zastosowanie wyłącznie w diagnostyce ostrej fazy pierwotnego zakażenia. Jedynie w przypadku zapalenia mózgu lub wyprysku opryszczkowego może dojść do wzrostu poziomu IgM, ale z wielotygodniowym opóźnieniem w stosunku do objawów. Alternatywną nazwą wirusa jest HHV (z ang. Human Herpes Virus, ludzki wirus herpes).

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Przeciwciała heterofilne; reaktywność krzyżowa z przeciwciałami specyficznymi dla wirusów półpaśca, cytomegalii i wirusa Epsteina-Barr (EBV); czynnik reumatoidalny; supresja układu odpornościowego.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Obecność: ostra fazy zakażenia pierwotnego HSV, zakażenie nawrotowe w postaci zapalenia mózgu lub wyprysku opryszczkowego.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD

Badania znajdziesz w pakietach