Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

HPV HR DNA , 12 typów, genotypowanie: 31, 33,35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 met. real time PCR, jakościowo

Kod oferty: 3160
Kod ICD: F38

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

HPV DNA HR 12 typów, genotypowanie:   31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68. Badanie DNA  HPV HR jest „dozlecane”  do badania 396 i wykonywane w przypadku dodatniego wyniku badania w zakresie „nie 16/18”.

Więcej informacji

Zakażenia wirusem HPV należą do najczęstszych zakażeń przenoszonych drogą płciową. Większość z nich wiąże się z niegroźnymi i ustępującymi samoistnie konsekwencjami klinicznymi, jednakże przewlekłe zakażenie może ulec progresji do raka szyjki macicy. Zidentyfikowano ponad sto różnych typów wirusa HPV, pośród których ponad czterdzieści atakuje nabłonek płaski błon śluzowych i narządów rodnych. W przypadku wirusów atakujących narządy rodne, stosowany jest zwykle podział na typy wysokiego ryzyka, HR (ang. high risk) i niskiego ryzyka LR (ang. low risk LR), w oparciu o ich potencjał rakotwórczy. Typy HPV wysokiego ryzyka (HR HPV) związane są z inwazyjnym rakiem szyjki macicy lub z jego bezpośrednim prekursorem: zmianami dużego stopnia w obrębie nabłonka płaskiego szyjki macicy, HG-SIL (ang. high-grade squamous intraepithelial lesion), śródnabłonkową neoplazją szyjki macicy, CIN (ang. cervical intraepithelial neoplasia)  lub rakiem przedinwazyjnym – carcinoma in situ. Testem wykrywa się i identyfikuje 12 typów wirusa HR HPV:  31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68. Metoda wykrywania HR HPV w próbkach klinicznych oparta jest na łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym (Real-Time PCR). Jako matrycy używa się DNA wyizolowanego z materiału pobranego od pacjenta. Genotypowanie wirusów HPV prowadzone jest w oparciu o metodę nested PCR. Materiałem jest materiał genetyczny HPV zabezpieczony i przechowywany w Pracowni Biologii Molekularnej  po wykonaniu badania 396 – HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, nie 16/18 (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68).