Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IDH – badanie mutacji genów IDH1 i IDH2

Kod oferty: 3778
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IDH – badanie mutacji genów IDH1 i IDH2. Badanie wykonywane metodą PCR i sekwencjonowania w zawierającym tkankę glejaka materiale pobranym od chorego. Ma znaczenie diagnostyczne i prognostyczne.

Więcej informacji

Badanie wykonywane w zawierający tkankę glejaka materiale pobranym od chorego, o znaczeniu diagnostycznym i prognostycznym. Mutacje w genach 1 i 2 enzymu cyklu oddechowego: dehydrogenazy izocytrynianu (ang. isocitrate dehydrogenase 1,2), IDH1/IDH2, są markerami nowotworowymi przydatnymi w klasyfikacji glejaków. Mutacje genu IDH powstają na tyle wcześnie w procesie kancerogenezy, że decydują o ukierunkowaniu procesu nowotworowego  i powstających typach glejaka. Badanie wykonywane metodą PCR i sekwencjonowania. Ma znaczenie diagnostyczne i prognostyczne. Wymieniane jest w klasyfikacji WHO nowotworów OUN z 2016 roku.