Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Karbapenemazy – KPC, MBL (IMP, VIM, NDM), OXA48 , met. Real Time- PCR

Kod oferty: 1358
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Karbapenemazy – KPC, MBL (IMP, VIM, NDM), OXA48, met. Real Time- PCR. Oznaczanie genów  oporności pałeczek Gram ujemnych na karbapenemy metodą Real Time PCR.

Więcej informacji

Oznaczanie genów oporności pałeczek Gram ujemnych na karbapenemy. Oporność pałeczek Gram ujemnych na antybiotyki karbapenemy często powodowana jest wytwarzaniem  enzymów karbapenemaz.  Karbapenemazy są enzymami (b-laktamazami) rozkładającymi na drodze hydrolizy  karbapenemy i wszystkie pozostałe antybiotyki b-laktamowe.  Wśród nich wyróżnia się m.in. karbapenemazy typu KPC (ang. Klebsiella pneumoniae carbapenemase) i  typu metalo-β-laktamaz, MBL (ang. metallo-β-lactamases) do których należą (IMP, VIM, NDM). Szczepy wytwarzające karbapenemazy są  niemal zawsze wielolekooporne. Stanowią ogromny problem epidemiologiczny, gdyż naturalnym rezerwuarem pałeczek jelitowych jest przewód pokarmowy ludzi i zwierząt, a kolonizacja tymi szczepami może utrzymywać się przez wiele miesięcy, a nawet lat. Dodatkowo geny lekooporności zlokalizowane są na ruchomych elementach genetycznych:  plazmidach lub  transpozonach i mogą się łatwo rozprzestrzeniać pomiędzy szczepami tego samego gatunku. Test wykonywany jest metodą Real Time PCR.