Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

KIT/PDGFRA – badanie mutacji genu KIT i PDGFRA

Kod oferty: 3768
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

KIT/PDGFRA – badanie mutacji genu KIT i PDGFRA. Badanie  wykonywane w utrwalonym materiale zawierającym tkankę nowotworu podścieliskowego przewodu pokarmowego, GIST, mające na celu  określenie czynników predykcyjnych odpowiedzi na leczenie celowane molekularnie.

Więcej informacji

Badanie ma na celu określenie czynników predykcyjnych odpowiedzi na celowane molekularnie leczenie nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego – GIST. Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego, GIST (ang. gastroinestinal stromal tumor) są najczęściej występującymi nowotworami mezenchymalnymi przewodu pokarmowego, umiejscowionymi na ogół w żołądku i jelicie cienkim. Czynnikiem inicjującym proces nowotworowy są mutacje w genach kodujących błonowe receptory: KIT (gen antygenu CD117) i PDGFRA ( gen receptora alfa płytkopochodnego czynnika wzrostu – ang. platelet-derived growth factor receptor alfa). Nadekspresja tych receptorów, następstwo mutacji, jest wysoce specyficzna dla GIST i przydatna dla wskazań do leczenia drobnocząsteczkowymi inhibitorami kinaz tyrozynowych. Mutacje w genach KIT i PDGFRA  wykluczają się (nie występują jednocześnie) i mają charakter aktywujący. W badaniu określane są mutacje somatyczne zlokalizowane w eksonach 9, 11, 13, 17 genu KIT oraz 12, 14, 18 genu PDGFRA.