Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Krioglobuliny

Kod oferty: 3256
Kod ICD: --

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Oznaczenie obecności krioglobulin w krwi obwodowej, przydatne w diagnostyce różnicowej chorób autoimmunizacyjnych, zapalnych i limfoproliferacyjnych. 

Więcej informacji

Oznaczenie obecności krioglobulin w krwi obwodowej. Krioglobuliny są nieprawidłowymi przeciwciałami, zdolnymi do tworzenia  kompleksów immunologicznych, posiadającymi zdolność do spontanicznej, odwracalnej precypitacji  w temperaturach niższych od temperatury ciała. Temperatura wytrącania krioglobulin i ich kompleksów jest zależna od stężenia w surowicy – jest tym wyższa im wyższe jest ich stężenie. Przy ogrzewaniu, po przekroczeniu temperatury wytrącania, precypitat krioglobulin ulega powtórnemu rozpuszczeniu. Krioglobuliny występują u osób zdrowych w niewielkich ilościach. Krioglobuliny mogą zwierać przeciwciała (monoklonalne lub poliklonalne) jednej lub różnych klas, co stanowi kryterium podziału krioglobulinemii. Precypitacja krioglobulin prowadzi do aktywacji układu dopełniacza, zapalenia drobnych naczyń krwionośnych, zajęcia nerek lub objawów neurologicznych. Obecność krioglobulin w krwi obwodowej stwierdzana jest w chorobach o podłożu autoimmunizacyjnym, jak: toczeń rumieniowaty układowy (SLE), reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), zespół Sjoegrena, układowe zapalenie naczyń, guzkowate zapalenie tętnic; w przewlekłych zakażeniach wirusowych i bakteryjnych, jak: HCV, zapalenie wsierdzia, kiła oraz w przypadku chorób limfoproliferacyjnych. Istnieje również krioglobulinemia samoistna – bez choroby podstawowej.

Przygotowanie do badania

Krew żylna pobierana na czczo – wymagany jest co najmniej 8 godzinny odstęp  od ostatniego posiłku.

icon

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Obecność przeciwciał: choroby autoimmunizacyjne, przewlekłe zakażenia, choroby limfoproliferacyjne,  krioglobulinemia samoistna.