Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Metabolity benzenu (kwas S-fenylomerkapturowy i kwas t,t-mukonowy) w moczu, ilościowo

Kod oferty: 3078
Kod ICD: --

Przepraszamy. Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Metabolity benzenu (kwas S-fenylomerkapturowy i kwas t,t-mukonowy) w moczu, ilościowo. Oznaczanie stężeń metabolitów benzenu u osób eksponowanych na benzen i fenol.

Więcej informacji

Oznaczanie stężeń metabolitów benzenu stosowane jest u osób eksponowanych na benzen (oraz fenol – hydroksybenzen), głównie w środowisku pracy. Niebezpieczeństwo zatrucia benzenem – groźną trucizną przemysłową, wiąże się z możliwością powstawania jego dużych stężeń w powietrzu. Poza wchłanianiem z dróg oddechowych benzen może być wchłaniany przez skórę i z przewodu pokarmowego. Fenol może ulegać wchłanianiu przez płuca, z przewodu pokarmowego i przez skórę, w tym również w postaci par. Niemetabolizowany benzen wydalany jest przez płuca. Metabolizm benzenu, zachodzący głównie w wątrobie pod wpływem cytochromu P-450, prowadzi do powstania szeregu metabolitów, m.in. kwasu t,t-mukonowego (o działaniu rakotwórczym) i kwasu S-fenylomerkapturowego, które oznaczane w moczu, stanowią markery zatrucia benzenem i fenolem. Wyniki pomiarów metabolitów benzenu korygowane są w stosunku do stężenia kreatyniny w moczu (stężenia oznaczone i dopuszczalne stężenie biologiczne – DSB, wyrażone są w przeliczeniu na gram kreatyniny). Ze względu na wpływ palenia tytoniu na poziom metabolitów benzenu w moczu, wynik powinien być interpretowany z uwzględnieniem stężenia w moczu kotyniny, stanowiącej metabolit nikotyny. Oznaczenie wykonywane jest wysokosprawną chromatografią cieczową z tandemową spektrometrią masową (LC-MS/MS).

Przepraszamy. Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Inne placówki