Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

MGMT – badanie metylacji promotora genu MGMT

Kod oferty: 3780
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

MGMT – badanie metylacji promotora genu TERT. Badanie ma na celu określenie czynników predykcyjnych i prognostycznych odpowiedzi na celowane molekularnie leczenie nowotworu. Wykonywane jest z utrwalonego materiału biologicznego zawierającego utkanie glejaka.

Więcej informacji

Badanie określające czynniki predykcyjne i prognostyczne odpowiedzi na celowane molekularnie leczenie nowotworu, wykonywane w utrwalonym materiale biologicznym od chorego, zawierającym utkanie glejaka. Przyłączenie grup metolowych do DNA uniemożliwiają replikację DNA. Proces metylacji DNA stanowi mechanizm działania niektórych leków przeciwnowotworowych. Za odwrócenie metylacji DNA odpowiedzialny jest enzym: metylotransferaza O6metyloguaniny (MGMT). Skuteczność demetylacji zależy od stężenia MGMT, która zużywa się podczas procesu demetylacji. Produkcja MGMT zależy od ekspresji genu MGMT, a ta zależna jest od stopnia metylacji promotora genu. Komórki wykazujące hipermetylację genu MGTM są wrażliwe na działanie leków przeciwnowotworowych  działających na drodze metylacji DNA. Gen TERT- odwrotnej transkryptazy telomerazy (ang. telomerase reverse transcriptase gene) jest zaangażowany w patomechanizm rozwoju nowotworów człowieka, ze skutkiem zależnym od stopnia ekspresji genu, metylacji i amplifikacji.