Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Określanie fenotypu Rh

Kod oferty: 981
Kod ICD: --

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

 Określanie fenotypu układu Rh, oznaczany u dawców krwi oraz u biorców w celu potwierdzenia nieobecności antygenu z układu Rh.

Więcej informacji

Układ grupowy Rh jest jednym z najbardziej polimorficznych układów grupowych krwi. Klinicznie istotne  antygeny układu Rh to antygeny: D, C, c, E, e, Cw.
Badanie polega na oznaczeniu tych antygenów przy zastosowaniu odczynników monoklonalnych zawierających przeciwciała kompletne klasy IgM i reagujące w temperaturze pokojowej w teście bezpośredniej aglutynacji w środowisku 0,9% NaCl.
Fenotyp układu Rh oznacza się u dawców krwi oraz u biorców w celu potwierdzenia nieobecności antygenu z układu Rh, do którego wytworzyli alloprzeciwciała odpornościowe, jak również u biorców, którzy wytworzyli jakiekolwiek alloprzeciwciała odpornościowe, w celu zapobiegania ich dalszej immunizacji dobiera się im do przetoczeń krew zgodną fenotypowo w układzie Rh.