Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

OncoCup Dx – ognisko pierwotne – dla kobiet

Kod oferty: 4964
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

OncoCup Dx – ognisko pierwotne - dla kobiet. Oparty na obliczeniach komputerowych algorytm wykorzystujący wyniki badań laboratoryjnych oraz informacje kliniczne, przydatny w diagnostyce chorób nowotworowych u kobiet.


Więcej informacji

Wykorzystujący program komputerowy algorytm uwzględniający obraz kliniczny i wyniki badań laboratoryjnych krwi, pomocny w weryfikacji rozpoznania nowotworu złośliwego u kobiet, opartego na obrazie klinicznym i diagnostyce obrazowej (CT, MRI); ograniczający zakres badań inwazyjnych i czas hospitalizacji. OncoCup Dx może być przydatny przy podejmowaniu decyzji klinicznych, ocenie skuteczności terapii i monitorowaniu wznów. Oprogramowanie analizuje dane kliniczne badanej wraz z wynikami badań biochemicznych i pomiarów stężenia markerów nowotworowych (zarówno ich wielkości bezwzględnych, jak i wzajemnego stosunku). OncoCup Dx przydatny jest również u chorych na zespół paranowotworowy, chorych z podejrzeniem zaawansowanego nowotworu oraz z obecnością jednej lub więcej zmian przerzutowych, bez możliwości wskazania ogniska pierwotnego. OncoCup Dx uwzględnia wyniki pomiarów stężenia we krwi kobiet: kreatyniny, AST, ALT, GGTP, bilirubiny całkowitej oraz stężenia markerów nowotworowych: AFP, ßHCG, CA 15.3, CA 19.9, CA 72.4, CA 125, CEA, CYFRA 21-1, HE4, NSE, ProGRP, SCC-Ag, S100.
Generowane automatycznie wnioski zawierają sugestię kontaktu z lekarzem.