Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

OncoOvarianDx – Jajniki

Kod oferty: 4962
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

OncoOvarianDx – Jajniki. Oparty na obliczeniach komputerowych algorytm wykorzystujący wyniki badań laboratoryjnych oraz informacje kliniczne, przydatny w diagnostyce raka jajnika i w podejmowaniu decyzji klinicznych.a

Więcej informacji

OncoOvarianDx. Algorytm wspomagający lekarza w diagnostyce raka jajnika oraz w podejmowaniu decyzji klinicznych dotyczących tego nowotworu. Oprogramowanie poddaje analizie dane kliniczne chorego oraz wyniki badań biochemicznych i pomiarów 6 markerów nowotworowych: ich wielkości bezwzględnych i wzajemnego stosunku. Algorytm przeznaczony jest szczególnie dla osób z grupy wysokiego ryzyka raka jajnika (kobiety powyżej 40 roku życia z obciążeniem rakiem jajnika lub rakiem piersi w wywiadzie rodzinnym) oraz dla kobiet z podejrzeniem raka jajnika wynikającym z wcześniejszych badań obrazowych. Algorytm uwzględnia wyniki pomiarów stężenia we krwi: kreatyniny, AST, ALT, GGTP, bilirubiny całkowitej oraz stężenia markerów nowotworowych: AFP, ßhCG, CA 19.9, CA 125, CEA, HE4. Generowane automatycznie wnioski zawierają sugestię kontaktu z lekarzem.