Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgM

Kod oferty: 657
Kod ICD: --

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgM, oznaczane w ocenie ryzyka zakrzepicy w zespole antyfosfolipidowym.

Więcej informacji

Przeciwciała IgM przeciw kompleksowi posfatydyloseryna/protrombina aPS/PT (ang. anti-phosphatidylserine/prothrombin antibodies) są autoprzeciwciałami rozpoznającymi epitop powstały w kompleksie posfatydyloseryna/protrombina w wyniku zmian konformacyjnych wynikłych z połączenia i nieobecny w żadnym z wyjściowych  składników kompleksu. Nowy epitop jest istotny klinicznie w mechanizmie i skutkach wiązania autoprzeciwciał do fosfolipidów i ich kofaktorów.  Oznaczenie aPS/PT w  połączeniu z badaniem innych markerów zespołu antyfosfolipidowego APS (ang. antiphospholipid syndrome)  zalecane jest w ocenie ryzyka zaburzeń zakrzepowych. Identyfikacja aPS/PT jest klinicznie bardziej istotna  niż identyfikacja  monoswoistych  aPS lub aPT we wszelkiego rodzaju zakrzepicach żylnych i tętniczych w pierwotnym i wtórnym zespole antyfosfolipidowym (APS). Ze względu na silną korelację obecności aPS/PT z obecnością  antykoagulantu  toczniowego (LA, LAC) pomiar aPS/PT  może stanowić test potwierdzenia  obecności LA w sytuacji,  gdy powtórzenie oznaczenia LAC po 12 tygodniach jest skomplikowane np. wskutek stosowanej terapii przeciwzakrzepowej. APS jest układową chorobą tkanki łącznej, charakteryzującą się obecnością przeciwciał antyfosfolipidowych (aPL):  przeciwciał antykardiolipinowych (aCA)  i/lub obecnością antykoagulantu toczniowego LA, LAC ( ang. lupus anticoagulant) i/lub obecnością przeciwciał przeciw beta 2-glikoproteinie I  (a beta2GPI) oraz kryteriami klinicznymi:  zakrzepicą naczyniową żył i tętnic (bez zmian zapalnych ścian naczyń)  i/lub z  powikłaniami położniczymi (obumarciem płodu po 10 tygodniu ciąży i/lub  przedwczesnym porodem i/lub samoistnymi poronieniami przed 10 tygodniem ciąży (trzema). APS jest rozpoznawany w przypadku spełnienia  co najmniej 1 kryterium klinicznego i 1 kryterium laboratoryjnego. Zespół antyfosfolipidowy może występować jako izolowana jednostka chorobowa (pierwotny APS) lub w połączeniu z chorobami tkanki łącznej, zwłaszcza z toczniem układowym, SLE  (wtórny APS).