Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG met. Elisa

Synonimy PR3 IgG (pANCA)
Kod oferty: 636
Kod ICD: N69

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Ilościowe oznaczenie przeciwciał przeciwko proteinazie 3 (PR3) w klasie IgG (cANCA) metodą ELISA, przydatne w różnicowej diagnostyce chorób przebiegających z zapaleniem naczyń.  

 

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie przeciwciał przeciwko proteinazie 3 (PR3)  w klasie IgG (cANCA) metodą ELISA.  ANCA (z ang. anti-neutrophil cytoplasmic antibodies) – przeciwciała przeciw cytoplazmie neutrofili, są autoprzeciwciałami specyficznymi w stosunku do antygenów umiejscowionych w ziarnistościach cytoplazmatycznych neutrofili.  Ze względu na rozmieszczenie świecenia immunofluorescencyjnego w komórce, wykazywanego w metodzie immunofluorescencji pośredniej (IIF), podstawowej technice identyfikacji ANCA, wyróżnia się  cytoplazmatyczny (c) i okołojądorowy (p) typ świecenia ANCA, a zidentyfikowane przeciwciała nazywa, odpowiednio, przeciwciałami: c-ANCA i p-ANCA. Oznaczenie przeciwciał ANCA  jest istotne w diagnostyce pierwotnych zapaleń naczyń (PZN), vasculitis, chorób naczyń o nieznanej etiologii, charakteryzujących się uszkodzeniem ścian przez stan zapalny i naciekanie różnymi rodzajami leukocytów. Obecność przeciwciał ANCA stwierdzana jest  w przebiegu pewnej grupy zapaleń, określnych przez to terminem Pierwotnego systemowego zapalenia naczyń związanego z przeciwciałami przeciwcytoplazmatycznymi ANCA (ang. AAV – ANCA-associated vasculitis). Należą do nich zapalenia naczyń małego kalibru: ziarniakowatość z zapaleniem naczyń (dawniej ziarniakowatość Wegenera), eozynofilowa ziarnikowatość z zapaleniem naczyń (dawniej zespół Churga-Strauss) i mikroskopowe zapalenie naczyń (MPA). Wśród przeciwciał ANCA  diagnostycznie istotne są przeciwciała specyficzne dla enzymów zawartych w ziarnistościach cytoplazmatycznych: mieloperoksydazy (MPO), o świeceniu okołojądrowym –  MPO-pANCA i proteinazy 3 (PR3), o świeceniu cytoplazmatycznym – PR-3 cANCA, a rzadziej przeciwciała  dla elastazy, laktoferyny, katepsyny G, lizosymu i katalazy (pANCA). Obecność przeciwciał  MPO-pANCA wiąże się ze zmianami chorobowymi (naczyń) zlokalizowanymi częściej w nerkach i skórze, obecność PR-3 cANCA ze zmianami w płucach, nerkach, drogach oddechowych i kościach. Oznaczenie przeciwciał ANCA w krwi metodą ELISA stanowi uzupełnienie diagnostyki metodą IIF. Ujemny wynik w surowicy oznaczeń przeciwciał IgG specyficznych dla MPO-pANCA i PR-3 cANCA przy wyniku ANCA-dodatnim w IIF sugeruje wykluczenie zapalenia naczyń; wysokie miano pANCA, potwierdzone dodatnim wynikiem MPO-pANCA i PR-3 cANCA w IIF,  wskazuje na zapalenie naczyń (MPA) i zespół rzekomo toczniowy wywołany lekami.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych zaleceń.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Obecność przeciwciał: 80 – 95 % przypadków ziarniniakowatości  z zapaleniem naczyń; 35% przypadków  mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA); 35% przypadków eozynofilowej ziarniniakowatości  z zapaleniem naczyń.