Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

p16 IHC – badanie ekspresji antygenu p16 w tkance nowotworowej

Kod oferty: 4968
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

p16 IHC - badanie ekspresji antygenu p16 w tkance nowotworowej. Immunohistochemiczne badanie stanowiące substytut badania molekularnego w kierunku HPV wysokiego ryzyka lub kwalifikujące chorych do badania molekularnego.

Więcej informacji

Immunohistochemiczne oznaczanie ekspresji (IHC) białka p16 jest testem „pierwszej linii” w kwalifikacji chorych do oceny DNA HPV lub stosowanym jako metoda wyłączna w przypadku niedostępności metody molekularnej. Ekspresja antygenu p16 wiąże się z obecnością wirusa HPV. P16 (inaczej p16INK4a, CDKN2A etc.) jest białkiem spowalniającym podziały komórki, odgrywającym rolę w procesie starzenia się komórki, jej wzroście oraz w procesie angiogenezy. Mutacje w genie kodującym białko P16 wykryto w wielu nowotworach, również występujących rodzinnie. Biochemicznie, p16 należy do inhibitorów cyklinozależnej kinazy (cdk) grupy INK4 blokujących kompleks cyklina D-cdk 4/6. Inhibitory cdk są supresorami nowotworów, a utrata funkcji supresorowej prowadzi do transformacji nowotworowej.