nazwa badania

p16 IHC - badanie ekspresji antygenu p16 w tkance nowotworowej

kod oferty

4968

kod ICD

Krótko o badaniu

p16 IHC - badanie ekspresji antygenu p16 w tkance nowotworowej. Immunohistochemiczne badanie stanowiące substytut badania molekularnego w kierunku HPV wysokiego ryzyka lub kwalifikujące chorych do badania molekularnego.

Więcej informacji

Immunohistochemiczne oznaczanie ekspresji (IHC) białka p16 jest testem „pierwszej linii” w kwalifikacji chorych do oceny DNA HPV lub stosowanym jako metoda wyłączna w przypadku niedostępności metody molekularnej. Ekspresja antygenu p16 wiąże się z obecnością wirusa HPV. P16 (inaczej p16INK4a, CDKN2A etc.) jest białkiem spowalniającym podziały komórki, odgrywającym rolę w procesie starzenia się komórki, jej wzroście oraz w procesie angiogenezy. Mutacje w genie kodującym białko P16 wykryto w wielu nowotworach, również występujących rodzinnie. Biochemicznie, p16 należy do inhibitorów cyklinozależnej kinazy (cdk) grupy INK4 blokujących kompleks cyklina D-cdk 4/6. Inhibitory cdk są supresorami nowotworów, a utrata funkcji supresorowej prowadzi do transformacji nowotworowej.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt p16 IHC - badanie ekspresji antygenu p16 w tkance nowotworowej został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter