Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Panel orzeszki ziemne, 6 alergenów – POLYCHECK

Kod oferty: 3963
Kod ICD:
Kategoria badań: ALERGOLOGIA

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Panel orzeszki ziemne, 6 alergenów – POLYCHECK. Ilościowe oznaczenie in vitro  metodą immunoblotu przeciwciał IgE  specyficznych dla ekstraktu alergenów orzeszków ziemnych i jego pięciu najistotniejszych składników molekularnych.

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie in vitro  metodą immunoblotu przeciwciał IgE  specyficznych dla ekstraktu alergenów orzeszków ziemnych i pięciu jego pięciu najistotniejszych składników molekularnych. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w mechanizmie prowadzącym do atopowych reakcji alergicznych (miejscowych lub uogólnionych), określonym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen, zwany alergenem, posiadają w krwi, co najmniej, wykrywalne stężenie IgE swoistych dla tego alergenu, podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są  nieobecne lub niewykrywalne. W miejscu wniknięcia alergenu, swoiste IgE wzmacniają odpowiedź na alergen, prowadzącą do miejscowego stanu zapalnego, równocześnie nasilając produkcję specyficznej antygenowo IgE, co wzmocnienia i  (czasami) uogólnia alergiczne reakcje zapalne. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem alergenowo-specyficznej IgE, przy czym korelacja ta jest zależna od alergenu. Oznaczenie in vitro stężenia alergenowo-specyficznej IgE, łącznie z wywiadem klinicznym i wynikami innych badań laboratoryjnych, jest pomocne w identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie. Nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji. Orzeszki ziemne wywołują ciężkie i gwałtowne, systemowe reakcje uczuleniowe, łącznie z reakcjami śmiertelnymi. Niebezpieczeństwo jest o tyle większe że składniki orzeszków są obecne jako alergen ukryty w oleju arachidowym stanowiącym składnik szeregu produktów żywnościowych i kosmetyków.  Opisano i scharakteryzowano biochemicznie 13 komponentów molekularnych alergenu orzeszków. Alergenami głównymi są termostabilne: Ara h 1 (f422), Ara h 2 (f423) i Ara h 3 (F424), z których Ara h1 i Ara h3 wykazują wzrost reaktywności po wyprażeniu. Reakcje na Ara h 1-3 są najsilniejsze i systemowe. Cząsteczka Ara h 8, homolog bet v 1 brzozy, odpowiada za reaktywność krzyżową orzeszków z pyłkiem m.in. brzozy, grabu, leszczyny i olchy, istotną w Polsce i krajach północnej Europy. Termostabilny alergen Ara h 9, należący do niespecyficznych białek transportujących lipidy (LTP) jest homologiem Pru p 3 brzoskwini i szeregu innych cząsteczek z rodziny LTP obecnych, m.in. w orzechach, roślinach strączkowych i kiwi. Reakcje na Ara h 8 (f352) i Ara h 9 (f427) są łagodne i miejscowe.  Obecność podwyższonego poziomu sIgE dla Ara h 2 kilkakrotnie zwiększa specyficzność rozpoznania alergii na orzeszki w porównaniu do oznaczeń IgE dla ekstraktu orzeszków (f13) i SPT, w których odsetek wyników fałszywie dodatnich przekracza 10%. Równocześnie wykazano, że Ara h 2 odpowiada za reakcje krzyżowe z migdałami, orzechami brazylijskimi i laskowymi. Dla każdego z alergenów, ilościowy wynik stężenia specyficznej IgE podawany jest oddzielnie, na wspólnym raporcie testu. Czułość analityczna testu wynosi 0,15 kU/l, zakres raportowania 0,15-100 kU/l. Stężenia poniżej zakresu raportowane są jako < 0,15 kU/l, powyżej jako > 100 kU/l. Wynik dla każdego alergenu, wyrażony w kU/l przypisywany jest do jednej z  klas 0-6 półilościowego systemu raportowania RAST, przestawiony graficznie w postaci słupka i opatrzony komentarzem klinicznym.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD